Akerselva Miljøpark

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Friområdet og trærne langs Akerselva må sikres ved utbygging av Sannergata 1-3

sannergata1_3

Plan- og bygningsetaten (PBE) har sendt ut på begrenset høring forslag om endringer i reguleringsbestemmelsene for utbygging av Sannergata 1-3. Det er Arcasa arkitekter som har utarbeidet forslag med Stor-Oslo Eiendom som oppdragsgiver. PBE har utarbeidet et alternativt planforslag, bl.a. med redusert byggehøyde mot Akerselva/Sannerbrua. Mest sannsynlig vil Oslo kommune regulere eiendommen til bygging av sykehjem og omsorgsboliger. På naboeiendommen ligger Paulus sykehjem. (Illustrasjonsbildet er hentet fra et tidlig planforslag.)

Reguleringsområdet ligger helt inn til selve friområdet mot elva innenfor Akerselva Miljøpark. Byggegrensen mot Akerselva er i forslaget til detaljregulering lagt så nær plangrensen og de gamle almetrærne langs gangveien umiddelbart vest for plangrensen at Byrådsavdeling for byutvikling i brev til PBE av 29. juni 2016 «av hensyn til friområdet og trærne langs Akerselva» har funnet å måtte nekte bygging av balkonger som krager ut over byggegrensen mot Akerselva.

I et felles merknadsbrev fra Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) støttes forslaget om at det ikke skal tillates utkragede balkonger mot Akerselva. Samtidig understreker de to foreningene at for å kunne ivareta hensynet til friområdet langs Akerselva og trærne langs gangveien, slik både Byrådsavdeling for byutvikling og Plan- og bygningsetaten ønsker, er det i tillegg helt nødvendig å trekke byggegrensen mot vest lenger vekk fra plangrensen enn 4,0 m.

– Vi anbefaler at byggegrensen trekkes 5–7 m lenger vekk fra plangrensen, skriver de to foreningene i sitt merknadsbrev.

Les hele merknadsbrevet fra OE og MAV.

Saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten.

Les OEs og MAVs høringsuttalelse fra 2014..

 

Les hele merknadsbrevet her.

Friområdet og trærne langs Akerselva må sikres ved utbygging av Sannergata 1-3
Rull til toppen