Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Oslo Elveforums strategiplan

Ideutvalget Akerselva 066

Oslo Elveforum (OE) er et kompetanse- og kontaktforum for frivillige arbeidsgrupper for Oslos elver og bekker. Forumets oppgave er å bidra til vern, rehabilitering og gjenåpning av byens vassdrag i byggesonen.

OEs visjon: Levende vassdrag fra Marka til Fjorden.
OEs formål: Å arbeide for at byens vassdrag skal være friske og rene, åpne og tilgjengelige for befolkningen.

Miljøforeningen Akerselvas Venner er representert i styret i Oslo Elveforum.

Her kan du lese OEs strategiplan, vedtatt på årsmøtet 24. mai 2016: Strategiplan Oslo Elveforum – 24.05.2016

Oslo Elveforums strategiplan
Rull til toppen