Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Sonja Henies plass 3 (Oslo Plaza)

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner sendte 20. april 2016 et omfattende merknadsbrev til Plan- og bygningsetaten om planforslaget med KU for Sonja Henies plass 3 (Oslo Plaza).

«Innledningsvis vil vi beklage at vi har sett oss nødt til å komme med en ekstremt detaljert argumentasjon i forbindelse med begrenset høring, og langt mer detaljert enn ved offentlig ettersyn der vi kunne konsentrere oss mer om de overordnede tingene. Dette skyldes at det reviderte planforslaget ikke er tilstrekkelig kvalitetssikret, og at utbygger har benektet at planforslaget åpne for å bygge nærmere Akerselva enn i dag.» Dette skriver foreningene innledningsvis i brevet.

Du kan lese hele brevet her: Sonja Henies plass 3 – Merknadsbrev 20.04.2016

 

Sonja Henies plass 3 (Oslo Plaza)
Rull til toppen