Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Dælenenga idrettsplass – Seilduksgata 30

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner sendte den 1. mars 2016 et felles merknadsbrev til Plan- og bygningsetaten om forslaget til detaljregulering for Dælenenga idrettsplass. Planforslaget er lagt fram i to alternativer: 1) Riving av eksisterende klubbhus og bygging av ny flerbrukshall eller 2) bevare eksisterende klubbhus og bygge ny flerbrukshall i planområdets nordøstre område.

Du kan lese hele brevet her: Merknadsbrev Dælenenga idrettspark 1. mars 2016

Dælenenga idrettsplass – Seilduksgata 30
Rull til toppen