Akerselva Miljøpark

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Hans Nielsen Hauges gate 43 (Maxbo)

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner sendte 22. februar 2016 et felles merknadsbrev til Plan- og bygningsetaten om forslaget til detaljregulering for Hans Nielsen Hages gate 43.

Du kan lese hele brevet her: Hans Nielsen Hauges gate 43 – 22.02.2016

 

Hans Nielsen Hauges gate 43 (Maxbo)
Rull til toppen