Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Fiskeregler for Akerselva 2016

Fiskekortet gjelder fra SJØEN til midt under Grünerbrua fra og med 1.juli til og med 30. september inneværende år.

  • Fredningstid:  f.o.m. 1. Oktober t.o.m. 30. Juni
  • Kortet gjelder ikke for fiske mellom Grunerbrua og Nedre Foss
  • Det er strengt forbudt å rykke/krøke fisk
  • Minstemål er 35cm. for laks og ørret i denne delen av Akerselva
  • Fangsoppgaven skal sendes inn uansett fangst (se baksiden av kortet)
  • Kortet er bare gyldig sammen med betalt fiskeravgift
  • Kortet kan ikke overdras
  • Kortet gir ikke rett til fangst av kreps

Over Bentsebrua gjelder det vanlige marka-kortet. og de vanlige regler for marka, dvs. fredning (pga elv) i hele oktober.

Sjekk også OFA, Oslomarkas Fiskeadministrasjon.

Fiskeregler for Akerselva 2016
Rull til toppen