Akerselva Miljøpark

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Fiskeregler for Akerselva 2016

Fiskekortet gjelder fra SJØEN til midt under Grünerbrua fra og med 1.juli til og med 30. september inneværende år.

  • Fredningstid:  f.o.m. 1. Oktober t.o.m. 30. Juni
  • Kortet gjelder ikke for fiske mellom Grunerbrua og Nedre Foss
  • Det er strengt forbudt å rykke/krøke fisk
  • Minstemål er 35cm. for laks og ørret i denne delen av Akerselva
  • Fangsoppgaven skal sendes inn uansett fangst (se baksiden av kortet)
  • Kortet er bare gyldig sammen med betalt fiskeravgift
  • Kortet kan ikke overdras
  • Kortet gir ikke rett til fangst av kreps

Over Bentsebrua gjelder det vanlige marka-kortet. og de vanlige regler for marka, dvs. fredning (pga elv) i hele oktober.

Sjekk også OFA, Oslomarkas Fiskeadministrasjon.

Fiskeregler for Akerselva 2016
Rull til toppen