Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Vøyenbrua

Det har fra gammelt av vært mange bruer i dette området på Vøyen. Frem til 1952 lå det en gammel trebru her som ble revet. Vøyenbrua i dag er ei kjørebru med kjørebredde på 12 meter og med 2 brede fortau. Den ble bygget i 1949/50 og har en lengde på 30 meter. Brua er ei toledds rammebru av armert betong og med underbygning av armert betongfundament. Navnet på brua er offisielt og ble vedtatt i 1951. Brua danner forbindelse mellom Griffenfeldts gate og Marcus Thranes gate og er en del av det indre ringveinettet i Oslo som heter Ring 2. Bymiljøetaten Vei er eier av brua. 

Under Vøyenbrua er det bygget en undergang med gang- og sykkelvei. Den inngår som en del av gangveisystemet som er etablert langs hele elva. Før undergangen ble bygget måtte fotgjengere og syklister krysse den sterkt trafikkerte Marcus Thranes gate. Like nedenfor Vøyenbrua ligger en stor dam som heter Hjula dam. Ut fra dammen renner Øvre Vøyen foss. 

I 2000 var det en stor flom i Akerselva. Over 45 kubikkmeter per sekund ble sluppet ut fra Maridalsvannet. Forholdene ved undergangen under storflommen gjorde det vanskelig å gå tørrskodd her. 

Hver uke presenterer vi ei av bruene over Akerselva. Tekstene og bildene er hentet fra boka «Akerselvas bruer og fosser», utarbeidet av Kjell Egil Sterten. Dette er presentasjon nummer 31.

promotering

Boka «Akerselvas bruer og fosser» er en bildebok på 136 sider, som gir en oversikt over og forteller historien om Akerselvas nåværende 49 bruer. Den første kjente brua over elva er beskrevet i Kong Sverres saga og hadde navnet Aggers bru på 1200-tallet. Bruer som er oppkalt etter kjente personer er viet spesiell oppmerksomhet. Boka inneholder en oversikt over de viktigste fossene, damanleggene og fabrikkene som fikk kraft fra Akerselva. I et eget kapittel er historiene til noen av de gamle bruene som er revet beskrevet. Boken inneholder 150 bilder og illustrasjoner. Bildene er en blanding av nye fotografier og gamle historiske fotografier.

Boka er utgitt på eget forlag og layoutarbeidet/trykking er finansiert av forfatteren.

Boka selges av forfatteren for kr. 250 + eventuell brevporto.

Henvendelse: ksterten@getmail.no eller mobil 913 75 868

Vøyenbrua
Rull til toppen