Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Veveribrua

11-veveribrua

På nedsiden av Øvre spinneri og på østsiden av elva ligger Veveriet, som også er en del av Nydalens Compagnies bygninger. Inn til Veveriet går den flotte Veveribrua som er ei gangbru. Brua er ei jernbru som hviler på fundamenter av stein og med toppdekke av treplank. Brua har et flott rekkverk av smijern. Under brua er det en halvtønneformet rørgate i jern som ledet vann fra elva inn til Veveriet. Denne brua som er i privat eie, er vanskelig å få øye på fra turveien som går langs Gjerdrums vei. Brua ligger skjult bak den store hovedbygningen til Nydalens Compagnie.

Hver uke presenterer vi ei av bruene over Akerselva. Tekstene og bildene er hentet fra boka «Akerselvas bruer og fosser», utarbeidet av Kjell Egil Sterten. Dette er presentasjon nummer 11.

promotering

Boka «Akerselvas bruer og fosser» er en bildebok på 136 sider, som gir en oversikt over og forteller historien om Akerselvas nåværende 49 bruer. Den første kjente brua over elva er beskrevet i Kong Sverres saga og hadde navnet Aggers bru på 1200-tallet. Bruer som er oppkalt etter kjente personer er viet spesiell oppmerksomhet. Boka inneholder en oversikt over de viktigste fossene, damanleggene og fabrikkene som fikk kraft fra Akerselva. I et eget kapittel er historiene til noen av de gamle bruene som er revet beskrevet. Boken inneholder 150 bilder og illustrasjoner. Bildene er en blanding av nye fotografier og gamle historiske fotografier.

Boka er utgitt på eget forlag og layoutarbeidet/trykking er finansiert av forfatteren.

Boka selges av forfatteren for kr. 250 + eventuell brevporto.

Henvendelse: ksterten@getmail.no eller mobil 91375868

Publisert 14. oktober 2016

Veveribrua
Rull til toppen