Miljøforeningen Akerselvas Venner

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Valsemøllebrua

Etter at elva har passert Treschows bru renner den inn i et oppdemmet basseng som heter Bjølsen dam. Navnet Bjølsen er fra Bjølsen gård. Bjølsen av gammelnorsk Bjorsin, som er sammensatt av Bjor = foss og vin = eng.

Over dammen går det ei smal gangbru som heter Valsemøllebrua. Dett er er ei trebru som ble bygget i 1884 og ligger inne på fabrikkområdet til Bjølsen Valsemølle. Bjølsen Valsemølle ble senere overtatt av Regal Mølle. Det er fortsatt fabrikkvirksomhet her i dag. Kornsiloene fra 1939 står her fortsatt og mange av de gamle fabrikkbygningene er bevart. Det store turbinrøret og turbinen inne i fabrikkbygningen på vestre bredd er bevart, men ikke lenger i bruk. 

Valsemøllebrua har reguleringsmekanismer for å regulere vannføringen i elva. Den store Bjølsenfossen er Akerselvas høyeste fossefall med et totalt fall på 16 meter. På folkemunne kalles fossen «Lille Niagara».

Hver uke presenterer vi ei av bruene over Akerselva. Tekstene og bildene er hentet fra boka «Akerselvas bruer og fosser», utarbeidet av Kjell Egil Sterten. Dette er presentasjon nummer 24.

promotering

Boka «Akerselvas bruer og fosser» er en bildebok på 136 sider, som gir en oversikt over og forteller historien om Akerselvas nåværende 49 bruer. Den første kjente brua over elva er beskrevet i Kong Sverres saga og hadde navnet Aggers bru på 1200-tallet. Bruer som er oppkalt etter kjente personer er viet spesiell oppmerksomhet. Boka inneholder en oversikt over de viktigste fossene, damanleggene og fabrikkene som fikk kraft fra Akerselva. I et eget kapittel er historiene til noen av de gamle bruene som er revet beskrevet. Boken inneholder 150 bilder og illustrasjoner. Bildene er en blanding av nye fotografier og gamle historiske fotografier.

Boka er utgitt på eget forlag og layoutarbeidet/trykking er finansiert av forfatteren.

Boka selges av forfatteren for kr. 250 + eventuell brevporto.

Henvendelse: ksterten@getmail.no eller mobil 91375868

Valsemøllebrua
Rull til toppen