Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Treschows bru

23-treschows-bru

Like etter Idun bru svinger elva 90 grader mot øst og renner under Treschows bru som er ei stor og bred kjørebru. Den første brua ble bygget her i 1861. Dagens bru ble påbegynt i 1944 og fullført i 1948. Denne brua er ei toledds buebru med motvekter fundamentert på fast fjell, og som har en lengde på 39 meter. Brua ble reparert og forsterket i 1972. Eier av brua er Bymiljøetaten Vei.

Brua fikk sitt offisielle navn i 1864 etter admiralitetsråd Gerhard Treschow (1659-1719). Over brua går Treschows gate som forbinder Bjølsen og Sandaker. Veien over brua er imidlertid oppkalt etter professor Niels Treschow (1751-1833). Pga det vanskelige navnet fikk brua på folkemunne kallenavnet «treskobrua».

Hver uke presenterer vi ei av bruene over Akerselva. Tekstene og bildene er hentet fra boka «Akerselvas bruer og fosser», utarbeidet av Kjell Egil Sterten. Dette er presentasjon nummer 23.

promotering

Boka «Akerselvas bruer og fosser» er en bildebok på 136 sider, som gir en oversikt over og forteller historien om Akerselvas nåværende 49 bruer. Den første kjente brua over elva er beskrevet i Kong Sverres saga og hadde navnet Aggers bru på 1200-tallet. Bruer som er oppkalt etter kjente personer er viet spesiell oppmerksomhet. Boka inneholder en oversikt over de viktigste fossene, damanleggene og fabrikkene som fikk kraft fra Akerselva. I et eget kapittel er historiene til noen av de gamle bruene som er revet beskrevet. Boken inneholder 150 bilder og illustrasjoner. Bildene er en blanding av nye fotografier og gamle historiske fotografier.

Boka er utgitt på eget forlag og layoutarbeidet/trykking er finansiert av forfatteren.

Boka selges av forfatteren for kr. 250 + eventuell brevporto.

Henvendelse: ksterten@getmail.no eller mobil 91375868

Treschows bru
Rull til toppen