Miljøforeningen Akerselvas Venner

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

SAS-brua

19-sas-brua
Foto: Bjørn Henry Syversen

Denne kjørebrua er bygd samtidig med hotellet. Hotellet har navnet Radisson Blu Hotel Nydalen. Brua fører inn til garasjeanlegget som ligger i kjelleren under hotellet. Navnet på brua er ikke offisielt.

Brua er bygd av betongelementer i to spenn, med forankring til fjell midt på brua. Rekkverket er av smijern, og på yttersiden av rekkverkene er det anlagt blomsterbed. Brua er eid av Avantor Eiendomsforvaltning. På begge sider av brua er det flotte turveier og parkanlegg langs elva i dette området som heter Nydalen.

Hver uke presenterer vi ei av bruene over Akerselva. Tekstene og bildene er hentet fra boka «Akerselvas bruer og fosser», utarbeidet av Kjell Egil Sterten. Dette er presentasjon nummer 19.

promotering

Boka «Akerselvas bruer og fosser» er en bildebok på 136 sider, som gir en oversikt over og forteller historien om Akerselvas nåværende 49 bruer. Den første kjente brua over elva er beskrevet i Kong Sverres saga og hadde navnet Aggers bru på 1200-tallet. Bruer som er oppkalt etter kjente personer er viet spesiell oppmerksomhet. Boka inneholder en oversikt over de viktigste fossene, damanleggene og fabrikkene som fikk kraft fra Akerselva. I et eget kapittel er historiene til noen av de gamle bruene som er revet beskrevet. Boken inneholder 150 bilder og illustrasjoner. Bildene er en blanding av nye fotografier og gamle historiske fotografier.

Boka er utgitt på eget forlag og layoutarbeidet/trykking er finansiert av forfatteren.

Boka selges av forfatteren for kr. 250 + eventuell brevporto.

Henvendelse: ksterten@getmail.no eller mobil 91375868

Publisert 9. desember 2016

SAS-brua
Rull til toppen