Miljøforeningen Akerselvas Venner

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Sannerbrua

Sannerbrua er en av de flotteste bruene over elva og navnet er etter Sanner gård. Brua ble offisielt åpnet i 1917 av daværende ordfører Carl Jeppesen, og erstattet ei tidligere bru som het Øvre Foss bru og som gikk mellom teglverkene som lå på begge sider av elva. Dagens bru forbinder Waldemar Thranes gate og Sannergata og eies av Bymiljøetaten Vei. 

Brua er ei kjørebru og har en lengde på 55 meter. Brua dannes av 4 treledds jernbuer og ,har to sideåpninger som murte hvelv. Brua har tre åpninger. I midten renner Akerselva og på begge sider er det brede underganger for syklister og fotgjengere. Brua ble reparert i 1954 og 1971 og senere forsterket i 1978/80. Brua er kledd med rød Grorudgranitt, og på oversiden er deler av rekkverket nisjer som er utformet som sofaer.  

Brua er tegnet av arkitekt Oscar Hoff (1875-1942). Hoff tegnet en rekke monumentale bygg flere steder i Norge og i utlandet. I Oslo er han blant annet kjent for Ullevål hageby, Ekeberg hageby og Ankerbrua som han tegnet i samarbeid med professor F. W. Rode. 

Hver uke presenterer vi ei av bruene over Akerselva. Tekstene og bildene er hentet fra boka «Akerselvas bruer og fosser», utarbeidet av Kjell Egil Sterten. Dette er presentasjon nummer 35.

promotering

Boka «Akerselvas bruer og fosser» er en bildebok på 136 sider, som gir en oversikt over og forteller historien om Akerselvas nåværende 49 bruer. Den første kjente brua over elva er beskrevet i Kong Sverres saga og hadde navnet Aggers bru på 1200-tallet. Bruer som er oppkalt etter kjente personer er viet spesiell oppmerksomhet. Boka inneholder en oversikt over de viktigste fossene, damanleggene og fabrikkene som fikk kraft fra Akerselva. I et eget kapittel er historiene til noen av de gamle bruene som er revet beskrevet. Boken inneholder 150 bilder og illustrasjoner. Bildene er en blanding av nye fotografier og gamle historiske fotografier.

Boka er utgitt på eget forlag og layoutarbeidet/trykking er finansiert av forfatteren.

Boka selges av forfatteren for kr. 250 + eventuell brevporto.

Henvendelse: ksterten@getmail.no eller mobil 913 75 868

Sannerbrua
Rull til toppen