Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Ruggeribrua

12-ruggeribrua

ruggeribruaMellom hovedfabrikkanlegget til Nydalens Compagnie i Gjerdrums vei og over til det gamle ruggeriet på vestsiden av elva går Ruggeribrua, som har navnet sitt etter ruggeriet. Dette er ei kjørebru av tre på betongfundamenter og med smijernsrekkverk. Brua er ei av de mange bruene som lå innenfor Nydalen Compagnies område og som er i privat eie.

Nydalens Compagnie som var livsverket til Adam Severin Hiorth, besto av en rekke fabrikklokaler og på det meste arbeidet over 1100 personer her. I 1967 var det slutt på virksomheten og lokalene benyttes i dag til kontorer for ulike virksomheter. Bygningene i dette området regnes som et av de best bevarte industriområder i Norge.

Under brua renner elva i små stryk ned mot Nedre spinneri. På nedsiden av brua er det to små fosser eller stryk: Ruggerifossen og Nedre spinneri foss.

Hver uke presenterer vi ei av bruene over Akerselva. Tekstene og bildene er hentet fra boka «Akerselvas bruer og fosser», utarbeidet av Kjell Egil Sterten. Dette er presentasjon nummer 12.

promotering

Boka «Akerselvas bruer og fosser» er en bildebok på 136 sider, som gir en oversikt over og forteller historien om Akerselvas nåværende 49 bruer. Den første kjente brua over elva er beskrevet i Kong Sverres saga og hadde navnet Aggers bru på 1200-tallet. Bruer som er oppkalt etter kjente personer er viet spesiell oppmerksomhet. Boka inneholder en oversikt over de viktigste fossene, damanleggene og fabrikkene som fikk kraft fra Akerselva. I et eget kapittel er historiene til noen av de gamle bruene som er revet beskrevet. Boken inneholder 150 bilder og illustrasjoner. Bildene er en blanding av nye fotografier og gamle historiske fotografier.

Boka er utgitt på eget forlag og layoutarbeidet/trykking er finansiert av forfatteren.

Boka selges av forfatteren for kr. 250 + eventuell brevporto.

Henvendelse: ksterten@getmail.no eller mobil 91375868

Publisert 21. oktober 2016

Ruggeribrua
Rull til toppen