Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Riksbrua

16-riksbrua

Etter Bruksveibrua renner elva rolig i et åpent lende ned mot Riksbrua. Navnet er ikke offisielt, men er benyttet som navn fordi lokalene som huser Rikskonsertene og Riksteaterets er bygget over brua. En gangbru på nordsiden av bygget binder sammen betongkulvertene som bygningene hviler på, Riksbrua. Elva renner rolig gjennom de gamle kulvertene. Brua er eiet av Avantor Eiendomsforvaltning, men eierskapet vil etter hvert overføres til Bymiljøetaten.

Tidligere lå det digre jernlageret til Christiania Spigerverk her. Lageret fra 1958 ble revet og på samme sted ble bygningene som i dag huser Rikskonsertene og Riksteateret reist.

Hver uke presenterer vi ei av bruene over Akerselva. Tekstene og bildene er hentet fra boka «Akerselvas bruer og fosser», utarbeidet av Kjell Egil Sterten. Dette er presentasjon nummer 16.

promotering

Boka «Akerselvas bruer og fosser» er en bildebok på 136 sider, som gir en oversikt over og forteller historien om Akerselvas nåværende 49 bruer. Den første kjente brua over elva er beskrevet i Kong Sverres saga og hadde navnet Aggers bru på 1200-tallet. Bruer som er oppkalt etter kjente personer er viet spesiell oppmerksomhet. Boka inneholder en oversikt over de viktigste fossene, damanleggene og fabrikkene som fikk kraft fra Akerselva. I et eget kapittel er historiene til noen av de gamle bruene som er revet beskrevet. Boken inneholder 150 bilder og illustrasjoner. Bildene er en blanding av nye fotografier og gamle historiske fotografier.

Boka er utgitt på eget forlag og layoutarbeidet/trykking er finansiert av forfatteren.

Boka selges av forfatteren for kr. 250 + eventuell brevporto.

Henvendelse: ksterten@getmail.no eller mobil 91375868

Publisert 18. november 2016

Riksbrua
Rull til toppen