Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Øvre Brekke bru

4 Øvre Brekke bru

Nedenfor Grønvold bru renner elva i et åpent terreng med mange små stryk og ender opp ved området som kalles Frysja. Frysjanavnet kommer etter den gamle navnebetegnelsen som ble brukt på selve Akerselva. 

Elva danner en stor dam som heter Kjelsåsdammen. Over den nederste delen av dammen går Øvre Brekke bru er som ei gangbru – en stålkonstruksjon som hviler på høye pilarer. Den har tredekke og rekkverk i tre. Brua går fra Brekke gård på vestsiden av elva og til der hvor Frysja senter ligger i dag. Brua er oppkalt etter Brekke gård og navnet kommer antagelig av brekka som betyr bakke. Eier av brua er Bymiljøetaten Park.

Husene på Frysja som tidligere huset fabrikker, er i dag vel bevart og utleid til ulike aktiviteter, blant annet flere kunstatelierer.

Brekkedammen eller Kjelsåsdammen kalles den store oppdemmede dammen, og den er en populær badeplass. I gamle dager ble dammen også kalt Sagdammen på grunn av sagbrukene som holdt til her. Like ovenfor Frysja ligger Kjelsås stasjon,  og i 1986 fikk Norsk Teknisk Museum sitt nybygg her.

Hver uke presenterer vi ei av bruene over Akerselva. Tekstene og bildene er hentet fra boka «Akerselvas bruer og fosser», utarbeidet av Kjell Egil Sterten. Boka vil foreligge i salg i løpet av høsten 2016. Dette er presentasjon nummer fire.

Tekst og foto: Kjell Egil Sterten

Publisert 26. august 2016

 

 

 

Øvre Brekke bru
Rull til toppen