Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Oset slusebru

2 Oset slusebru.jpg

Oset slusebru er ei gangbru ved Maridalsvannet, og ligger like nedenfor anleggsbrua. Brua er ei trebru bygd i 1859, samtidig med damanlegget i Maridalsvannet. Den første maridalsdammen ble bygd av Engebret Soot (1786-1859) noen år tidligere, i 1854.

Reguleringsslusen for å regulere vannstanden i elva var bygd midt på brua og ble styrt manuelt med et ratt. Rester av mekanismen til slusen er bevart. Brua eies av Vann- og avløpsetaten (VAV).

Hver uke presenterer vi ei av bruene over Akerselva. Tekstene og bildene er hentet fra boka «Akerselvas bruer og fosser», utarbeidet av Kjell Egil Sterten. Boka vil foreligge i salg i løpet av høsten 2016. Dette er presentasjon nummer to.

Tekst og foto: Kjell Egil Sterten

Publisert 12. august 2016

 

Oset slusebru
Rull til toppen