Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Oset anleggsbru

1 Oset anleggs bru.jpg

Hver uke vil vi på denne nettsida presentere ei av bruene over Akerselva. Tekstene og bildene er hentet fra boka «Akerselvas bruer og fosser», utarbeidet av Kjell Egil Sterten. Boka vil foreligge i løpet av høsten 2016. Vi begynner helt nord, der Akerselva starter ved Maridalsvannet.

Oset anleggsbru er en kjørebru bygget av betongelementer og er den øverste brua over Akerselva. Brua ble bygget ved årsskiftet 2003/2004 for anleggstrafikk til den nye pumpe- og rensestasjonen som ligger i fjellanlegget på Kjelsås. Det ble samtidig bygget en 2 km lang anleggsvei fra Maridalen. Hensikten var å unngå anleggstrafikken gjennom bebyggelsen på Kjelsås. Brua var opprinnelig planlagt som en midlertidig bru under anleggsperioden, men den står der fortsatt. Den eies av Vann- og avløpsetaten (VAV) som driver renseanlegget som forsyner nesten hele Oslos befolkning med drikkevann fra Maridalsvannet. 

Det lå tidligere en annen bru på omtrent samme sted som Oset anleggsbru, en bjelkebru i armert betong med en lengde på 21 meter. Den ble bygget i 1965 og ble revet i 1997.

På bakgrunnen i bildet skimtes taket på huset med reguleringsmekanismen som styrer den motordrevne slusen.

Tekst og foto: Kjell Egil Sterten

Publisert 5. august 2016

 

Oset anleggsbru
Rull til toppen