Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Nylandsbrua

Dette er en av de nyeste bruene over Akerselva, bygget av Statens veivesen i 2013 som også er bruas eier. Over brua går Dronning Eufemias gate som er en del av E18. På nordsiden av brua ligger en rekke store forretningsbygg som kalles «Barcode». 

Nylandsbrua er ei bred kjøre- og trikkebru i armert betong. Brua er forberedt for trikketrafikk. Trikkesporene er lagt ferdige, men de er ennå ikke tatt i bruk. Under brua er det anlagt en bred undergang for syklister og fotgjengere. 

Tidligere gikk de to parallelle kulvertene fra Vaterland til Bjørvika og elva var lukket inne. Etter at Bispelokket og trafikkmaskinen ble fjernet, ble den østre kulverten forkortet og sperret av. Elva ble i en sideåpning i kulverten ledet inn i et nytt elveløp som går under Nylandsbrua. Åpningen av den østre kulverten gjør det mulig for småbåter å komme seg opp til brygga som er anlagt her. 

Hver uke presenterer vi ei av bruene over Akerselva. Tekstene og bildene er hentet fra boka «Akerselvas bruer og fosser», utarbeidet av Kjell Egil Sterten. Dette er presentasjon nummer 48.

promotering

Boka «Akerselvas bruer og fosser» er en bildebok på 136 sider, som gir en oversikt over og forteller historien om Akerselvas nåværende 49 bruer. Den første kjente brua over elva er beskrevet i Kong Sverres saga og hadde navnet Aggers bru på 1200-tallet. Bruer som er oppkalt etter kjente personer er viet spesiell oppmerksomhet. Boka inneholder en oversikt over de viktigste fossene, damanleggene og fabrikkene som fikk kraft fra Akerselva. I et eget kapittel er historiene til noen av de gamle bruene som er revet beskrevet. Boken inneholder 150 bilder og illustrasjoner. Bildene er en blanding av nye fotografier og gamle historiske fotografier.

Boka er utgitt på eget forlag og layoutarbeidet/trykking er finansiert av forfatteren.

Boka selges av forfatteren for kr. 250 + eventuell brevporto.

Henvendelse: ksterten@getmail.no eller mobil 913 75 868

Nylandsbrua
Rull til toppen