Miljøforeningen Akerselvas Venner

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Nydalsfossen

Nedenfor Grandalen renner elva gjennom noen små stryk kalt Grandalsstrykene og ender ut i en stor dam som er demmet opp, Nedre Nydals dam. Fra dammen renner den store Nydalsfossen som også blir kalt Grandalsfossen og som opprinnelig er en naturlig foss. Demningen har i dag reguleringsmekanismer for vannføringen i elva. Dette er en av Akerselvas største fosser med et fall på 14 meter. Fossen ga tidligere kraft til en rekke fabrikker i Nydalsområdet. 

Nydalsdammen eller Nedre Nydals dam er også et populært badested med en badebrygge ute i dammen. Dammen er også mye benyttet av fiskere fordi det blir satt ut mye fisk i øvre del av elva. 

Hver uke presenterer vi en av fossene over Akerselva. Tidligere har vi presentert alle bruene. Tekstene og bildene er hentet fra boka «Akerselvas bruer og fosser», utarbeidet av Kjell Egil Sterten. Dette er presentasjon nummer 56.

promotering

Boka «Akerselvas bruer og fosser» er en bildebok på 136 sider, som gir en oversikt over og forteller historien om Akerselvas nåværende 49 bruer. Den første kjente brua over elva er beskrevet i Kong Sverres saga og hadde navnet Aggers bru på 1200-tallet. Bruer som er oppkalt etter kjente personer er viet spesiell oppmerksomhet. Boka inneholder en oversikt over de viktigste fossene, damanleggene og fabrikkene som fikk kraft fra Akerselva. I et eget kapittel er historiene til noen av de gamle bruene som er revet beskrevet. Boken inneholder 150 bilder og illustrasjoner. Bildene er en blanding av nye fotografier og gamle historiske fotografier.

Boka er utgitt på eget forlag og layoutarbeidet/trykking er finansiert av forfatteren.

Boka selges av forfatteren for kr. 250 + eventuell brevporto.

Henvendelse: ksterten@getmail.no eller mobil 913 75 868

Nydalsfossen
Rull til toppen