Miljøforeningen Akerselvas Venner

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Nydalsbrua

14-nydalsbrua

Nydalsbrua er Akerselvas lengste bru med et spenn på 140 meter. Dette er ei bjelkebru av armert betong som hviler på store betongfundamenter. Brua ble ferdigstilt i 1955, og ble senere ombygd og reparert i 1986/87. Nydalsbrua fikk sitt offisielle navn i 1955 etter stedsnavnet Nydalen.

Brua er en del Oslos ytre ringvei, ring 3 og eies av Statens Veivesen. Under brua renner Akerselva i mange viltre stryk ned i området som heter Nydalen.

Veien over brua heter Rolf Wickstrøms vei, oppkalt etter klubbformannen ved Skabo Jernbanevognfabrikk. Rolf Wickstrøm (1912-1941) ble sammen med Viggo Hansteen de første nordmennene som ble henrettet av tyskerne under krigen i 1941, i den såkalte melkestreiken.

Hver uke presenterer vi ei av bruene over Akerselva. Tekstene og bildene er hentet fra boka «Akerselvas bruer og fosser», utarbeidet av Kjell Egil Sterten. Dette er presentasjon nummer 14.

promotering

Boka «Akerselvas bruer og fosser» er en bildebok på 136 sider, som gir en oversikt over og forteller historien om Akerselvas nåværende 49 bruer. Den første kjente brua over elva er beskrevet i Kong Sverres saga og hadde navnet Aggers bru på 1200-tallet. Bruer som er oppkalt etter kjente personer er viet spesiell oppmerksomhet. Boka inneholder en oversikt over de viktigste fossene, damanleggene og fabrikkene som fikk kraft fra Akerselva. I et eget kapittel er historiene til noen av de gamle bruene som er revet beskrevet. Boken inneholder 150 bilder og illustrasjoner. Bildene er en blanding av nye fotografier og gamle historiske fotografier.

Boka er utgitt på eget forlag og layoutarbeidet/trykking er finansiert av forfatteren.

Boka selges av forfatteren for kr. 250 + eventuell brevporto.

Henvendelse: ksterten@getmail.no eller mobil 91375868

Publisert 4. november 2016

Nydalsbrua
Rull til toppen