Miljøforeningen Akerselvas Venner

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Nydalen gangbru

18-nydalen-gangbru

Mellom Gullhaug bru og SAS-brua er det i løpet av sommeren 2016 bygget ei bred og ganske kort gangbru, Nydalen gangbru. Navnet er ikke offisielt. Denne brua er bygget på bjelker av tre og med dekke av treplank. Rekkverket er i smijern av samme type som er benyttet langs elva i dette området. På begge sider av brua er det satt opp benker. Brua er eid av Avantor Eiendomsforvaltning.

Brua danner forbindelse mellom kontorlokalene på vestsiden og inngangen til den nye T-banestasjonen i Nydalen, som ligger i Nydalen senter. Tidligere måtte fotgjengere og syklende benytte den sterkt trafikkerte Gullhaug bru for å komme til T-banen. Dette er den siste brua som til nå er bygget over Akerselva.

Hver uke presenterer vi ei av bruene over Akerselva. Tekstene og bildene er hentet fra boka «Akerselvas bruer og fosser», utarbeidet av Kjell Egil Sterten. Dette er presentasjon nummer 18.

promotering

Boka «Akerselvas bruer og fosser» er en bildebok på 136 sider, som gir en oversikt over og forteller historien om Akerselvas nåværende 49 bruer. Den første kjente brua over elva er beskrevet i Kong Sverres saga og hadde navnet Aggers bru på 1200-tallet. Bruer som er oppkalt etter kjente personer er viet spesiell oppmerksomhet. Boka inneholder en oversikt over de viktigste fossene, damanleggene og fabrikkene som fikk kraft fra Akerselva. I et eget kapittel er historiene til noen av de gamle bruene som er revet beskrevet. Boken inneholder 150 bilder og illustrasjoner. Bildene er en blanding av nye fotografier og gamle historiske fotografier.

Boka er utgitt på eget forlag og layoutarbeidet/trykking er finansiert av forfatteren.

Boka selges av forfatteren for kr. 250 + eventuell brevporto.

Henvendelse: ksterten@getmail.no eller mobil 91375868

Publisert 2. desember 2016

Nydalen gangbru
Rull til toppen