Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Nybrua

Nybrua fra 1828 er ei kjørebru konstruert som steinhvelvsbru. Brua ble bygget av Gunder Juel etter Ingeniørløytnant Auberts tegninger. Før denne brua ble bygget måtte all trafikk i sentrum passere Akerselva over Vaterlands bru.  

For å få til en sporveislinje fra Stortorget og til Grünerløkka måtte brua forsterkes og i 1878 ble brua gjort 2 meter høyere og 5 meter bredere enn den opprinnelige steinhvelvsbrua. Nybrua var blitt til trikkebru. I 1941 ble den ytterligere utvidet med store betongelementer på nordsiden av brua fordi den ble valgt som hovedinnfartsåren til Oslo fra nord i forlengelsen av Trondheimsveien. Brua fikk nye trikkeskinner og fire av trikkerutene i Oslo passerer i dag Nybrua. 

Den nye brua er ei toledds rammebru med armert betongdekke og lengde på 25 meter. Brua har fundamentering til fast fjell og rekkverket er smijern montert i granittblokker. Den eies av Bymiljøetaten Vei. Under brua er det på østsiden undergang for fotgjengere og syklister. På sørsiden av broen er den opprinnelige steinhvelvingen fra 1828 bevart. 

Navnet Nybrua har sin spesielle historie. Da Nybrua ble bygget i 1827 var det bare ei kjent bru over Akerselva i Oslo sentrum. Det var Vaterlands bru som ble bygget 1654 og som ble kalt «gamlebrua». Dermed ble navnet Nybrua valgt, et navn som fortsatt brukes i dag. 

På nordsiden av brua deler gaten seg i Trondheimsveien og Thorvald Meyers gate. I dette veikrysset lå tidligere Schous Bryggeri som nå er nedlagt. I de gamle bryggerilokalene supplert med en rekke nybygg er det nå ulike typer næringsvirksomheter, kontorer og restauranter. 

På sørsiden ligger Krohgstøtten, en statue til ære for juristen og stortingspresidenten Christian Krohg (1777-1828). Dette var Oslos første nasjonale monument og ble bygget omtrent samtidig med brua. Krohgstøtten ble avduket 17. mai 1833 av Henrik Wergeland (1808-1845). Fram til 1860-tallet var Krohgstøtten en viktig del av 17. mai-feiringen i Oslo. Støtten er støpt på Næs Jernverk etter tegninger av C. H. Grosch og J. Flintoe. Like bak Krohgstøtten ligger i dag Oslo Legevakt. 

Nedenfor Nybrua ligger et område som kalles Vaskegangen. Navnet kommer av at det her var flere grunne områder i elva som tidligere ble benyttet for å vaske tøy. Veiene i området her heter i dag Øvre og Nedre vaskegang. 

Hver uke presenterer vi ei av bruene over Akerselva. Tekstene og bildene er hentet fra boka «Akerselvas bruer og fosser», utarbeidet av Kjell Egil Sterten. Dette er presentasjon nummer 44.

promotering

Boka «Akerselvas bruer og fosser» er en bildebok på 136 sider, som gir en oversikt over og forteller historien om Akerselvas nåværende 49 bruer. Den første kjente brua over elva er beskrevet i Kong Sverres saga og hadde navnet Aggers bru på 1200-tallet. Bruer som er oppkalt etter kjente personer er viet spesiell oppmerksomhet. Boka inneholder en oversikt over de viktigste fossene, damanleggene og fabrikkene som fikk kraft fra Akerselva. I et eget kapittel er historiene til noen av de gamle bruene som er revet beskrevet. Boken inneholder 150 bilder og illustrasjoner. Bildene er en blanding av nye fotografier og gamle historiske fotografier.

Boka er utgitt på eget forlag og layoutarbeidet/trykking er finansiert av forfatteren.

Boka selges av forfatteren for kr. 250 + eventuell brevporto.

Henvendelse: ksterten@getmail.no eller mobil 913 75 868

Nybrua
Rull til toppen