Miljøforeningen Akerselvas Venner

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Nedre Brekke bru

5 Nedre Brekke bru

Nedenfor Brekkefossen renner elva rolig ned mot Nedre Brekke bru, hvor den gjør en sving på 90 grader. Nedre Brekke bru er ei bjelkebru av armert betongdekke med to åpninger. De to brokarene er av murt gråstein. Den er bygd i 1930 og har en lengde på 18 meter. Brua var tidligere ei kjørebru som inngikk i veiforbindelsen mellom Brekke og Kjelsås. Den er nå omregulert til gangbru. Brua ligger ved Brekke gård, Stillatorget og Kjelsåsveien. Også denne brua eies av Bymiljøetaten Park.

Hver uke presenterer vi ei av bruene over Akerselva. Tekstene og bildene er hentet fra boka «Akerselvas bruer og fosser», utarbeidet av Kjell Egil Sterten. Boka vil foreligge i salg i løpet av høsten 2016. Dette er presentasjon nummer fem.

Tekst og foto: Kjell Egil Sterten

Publisert 2. september 2016

 

Nedre Brekke bru
Rull til toppen