Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Myrafallet bru

Tekst og Foto: Kjell Egil Sterten

Etter Bentsebrua gjør Akerselva en sving ned mot området som kalles Myraløkka. Myrafallet bru er ei gangbru i tre som går over en dam som er oppdemmet. Dammen over brua kalles Bentsedammen eller Myradammen. På brua er det sluser som kan regulere vannmengden i Myrafossen. 

Brua er i privat eie og ligger inne på et område som er avstengt. Den er derfor ikke så lett tilgjengelig, ­og dette er den eneste brua over Akerselva som jeg ikke hatt gleden av å gå over. 

De gamle fabrikkbygningene på Myraløkka er godt bevart og huser i dag kontorer og småindustri. NRK Østlandssendingen og Rubicon produksjonsselskap holder til i lokalene her.

Hver uke presenterer vi ei av bruene over Akerselva. Tekstene og bildene er hentet fra boka «Akerselvas bruer og fosser», utarbeidet av Kjell Egil Sterten. Dette er presentasjon nummer 28.

promotering

Boka «Akerselvas bruer og fosser» er en bildebok på 136 sider, som gir en oversikt over og forteller historien om Akerselvas nåværende 49 bruer. Den første kjente brua over elva er beskrevet i Kong Sverres saga og hadde navnet Aggers bru på 1200-tallet. Bruer som er oppkalt etter kjente personer er viet spesiell oppmerksomhet. Boka inneholder en oversikt over de viktigste fossene, damanleggene og fabrikkene som fikk kraft fra Akerselva. I et eget kapittel er historiene til noen av de gamle bruene som er revet beskrevet. Boken inneholder 150 bilder og illustrasjoner. Bildene er en blanding av nye fotografier og gamle historiske fotografier.

Boka er utgitt på eget forlag og layoutarbeidet/trykking er finansiert av forfatteren.

Boka selges av forfatteren for kr. 250 + eventuell brevporto.

Henvendelse: ksterten@getmail.no eller mobil 91375868

Myrafallet bru
Rull til toppen