Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Myra bru

Myra bru er ei kjørebru som går fra Myraløkka over til området der hvor lokalene til Myrens lå tidligere.  Det lå tidligere en eldre privat trebru her som ble erstattet av den nye brua som ble bygget i 1976. Den er bygget av spennarmerte bjelker og har en lengde på 22 meter, og eies av Bymiljøetaten Park. 

Navnet på brua er fra det flate området som kalles Myra eller Myraløkka. På området går det en gresskledd bakke som danner et amfi opp mot Sagene. Dannelsen av amfiet skyldes at det tidligere ble gravd ut leire for teglbrenning. Det var tidligere flere fabrikker som produserte teglstein i dette området. Om sommeren blir det arrangert konserter på friluftscenen som er satt opp på sletta foran amfiet. På østsiden av elva, på en stor flat slette, ligger fabrikklokalene som tilhørte Myrens Verksted.

Myrens Verksted bygget Norges første dampmaskin og dampturbin allerede i 1850. Produksjonen ble flyttet til Myraløkka i 1854 og tok da navnet Myrens Verksted. Verkstedet hadde over 1000 ansatte i 1909 og var en av landets største arbeidsplasser. Myrens verksted har spilt en viktig rolle i industrialiseringen av Norge. Produksjonen opphørte i 1988 og lokalene er i dag kontorer, utleie og fritid, drevet av Myren Eiendom.

Norges største innendørs hus for klatring, Klatreverket, er etablert i den største industrihallen. På verkstedets grunn er det også oppført flere nye leilighetsbygg og restauranter. Elva renner rolig under Myra bru ned mot Vøyenbrua.

Hver uke presenterer vi ei av bruene over Akerselva. Tekstene og bildene er hentet fra boka «Akerselvas bruer og fosser», utarbeidet av Kjell Egil Sterten. Dette er presentasjon nummer 29.

promotering

Boka «Akerselvas bruer og fosser» er en bildebok på 136 sider, som gir en oversikt over og forteller historien om Akerselvas nåværende 49 bruer. Den første kjente brua over elva er beskrevet i Kong Sverres saga og hadde navnet Aggers bru på 1200-tallet. Bruer som er oppkalt etter kjente personer er viet spesiell oppmerksomhet. Boka inneholder en oversikt over de viktigste fossene, damanleggene og fabrikkene som fikk kraft fra Akerselva. I et eget kapittel er historiene til noen av de gamle bruene som er revet beskrevet. Boken inneholder 150 bilder og illustrasjoner. Bildene er en blanding av nye fotografier og gamle historiske fotografier.

Boka er utgitt på eget forlag og layoutarbeidet/trykking er finansiert av forfatteren.

Boka selges av forfatteren for kr. 250 + eventuell brevporto.

Henvendelse: ksterten@getmail.no eller mobil 913 75 868

Myra bru
Rull til toppen