Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Mølleparken bru

Etter Mølla bru renner elva i flatt område ned mot Sannerbrua. Den passerer under Mølleparken bru, som er ei kjørebru i privat eie. Den ble bygget i 1988 av armerte betongelementer og med rekkverk av jern. Under brua er det på østsiden en bred undergang for fotgjengere og syklister. 

Brua går mellom parkeringsanlegget ved Mølla og over til Mølleparken i Sagveien, et stort industriområde som består av en rekke fabrikkbygninger og industrilokaler. Mølleparken er blitt et område der mange kreative bedrifter har etablert seg som leietagere i de gamle industribyggene de seneste årene. 

Mølleparken ligger i naturskjønne omgivelser, med direkte tilgang til friområder og turstier. I tillegg kan man tilby alle leietagere på Mølleparken en stor felles takterrasse som vender mot Akerselva. Denne takterrassen kan også leies for større arrangementer. 

Hver uke presenterer vi ei av bruene over Akerselva. Tekstene og bildene er hentet fra boka «Akerselvas bruer og fosser», utarbeidet av Kjell Egil Sterten. Dette er presentasjon nummer 34.

promotering

Boka «Akerselvas bruer og fosser» er en bildebok på 136 sider, som gir en oversikt over og forteller historien om Akerselvas nåværende 49 bruer. Den første kjente brua over elva er beskrevet i Kong Sverres saga og hadde navnet Aggers bru på 1200-tallet. Bruer som er oppkalt etter kjente personer er viet spesiell oppmerksomhet. Boka inneholder en oversikt over de viktigste fossene, damanleggene og fabrikkene som fikk kraft fra Akerselva. I et eget kapittel er historiene til noen av de gamle bruene som er revet beskrevet. Boken inneholder 150 bilder og illustrasjoner. Bildene er en blanding av nye fotografier og gamle historiske fotografier.

Boka er utgitt på eget forlag og layoutarbeidet/trykking er finansiert av forfatteren.

Boka selges av forfatteren for kr. 250 + eventuell brevporto.

Henvendelse: ksterten@getmail.no eller mobil 913 75 868

Mølleparken bru
Rull til toppen