Miljøforeningen Akerselvas Venner

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Mølla bru

Nedre Vøyen foss renner ned under Mølla bru, som er et uoffisielt navn. Dette er ei gangbru av tre med rekkverk av jern og brua er i privat eie. Området her heter Mølla fordi det tidligere var møllevirksomhet her. 

Brua leder inn til det store bygningskomplekset som huset Graahs spinneri. Her er det i dag en rekke bedrifter og restauranter. Mølla Restaurant holdt til her tidligere, men i dag er det Wallmanns Salonger

som benytter lokalene. Wallmanns driver restaurant og showteater og er mye benyttet til firmafester. 

Hver uke presenterer vi ei av bruene over Akerselva. Tekstene og bildene er hentet fra boka «Akerselvas bruer og fosser», utarbeidet av Kjell Egil Sterten. Dette er presentasjon nummer 33.

promotering

Boka «Akerselvas bruer og fosser» er en bildebok på 136 sider, som gir en oversikt over og forteller historien om Akerselvas nåværende 49 bruer. Den første kjente brua over elva er beskrevet i Kong Sverres saga og hadde navnet Aggers bru på 1200-tallet. Bruer som er oppkalt etter kjente personer er viet spesiell oppmerksomhet. Boka inneholder en oversikt over de viktigste fossene, damanleggene og fabrikkene som fikk kraft fra Akerselva. I et eget kapittel er historiene til noen av de gamle bruene som er revet beskrevet. Boken inneholder 150 bilder og illustrasjoner. Bildene er en blanding av nye fotografier og gamle historiske fotografier.

Boka er utgitt på eget forlag og layoutarbeidet/trykking er finansiert av forfatteren.

Boka selges av forfatteren for kr. 250 + eventuell brevporto.

Henvendelse: ksterten@getmail.no eller mobil 913 75 868

Mølla bru
Rull til toppen