Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Lilleborg bru

Foto: Bjørn Henry Syversen

Lilleborg bru går fra Treschows gate og over til området der hvor Lilleborg fabrikker lå. Brua er i privat eie. Dette er ei kjørebru bygget av betongelementer som danner en bred kulvert som elva renner gjennom. De gamle fabrikkbygningene på området er nå omgjort til boliger og forretningslokaler. I tillegg er det bygget mange nye boligblokker.

Lilleborg fabrikker har produsert papir, olje, såpe og vaskemidler siden 1700-tallet. I 1842 ble «sæbesyderiet» etablert på Lilleborg og såpe og vaskemidler ble heretter hovedproduktene. Det er i dag ikke lenger produksjon i Oslo. Lilleborgs produksjonsanlegg ligger nå i Ski og Kristiansund.

I en periode på 1800-tallet var Peter Møller (1793-1869) direktør ved fabrikken.  Peter Møller etablerte det første såpekokeriet i 1850. Han hadde også oppdrettsanlegg for blodigler, som var en viktig medisinsk artikkel på den tiden. Han ble særlig kjent for å ha funnet opp en ny metode for utvikling av tran, Møllers tran.

Hver uke presenterer vi ei av bruene over Akerselva. Tekstene og bildene er hentet fra boka «Akerselvas bruer og fosser», utarbeidet av Kjell Egil Sterten. Dette er presentasjon nummer 26.

promotering

Boka «Akerselvas bruer og fosser» er en bildebok på 136 sider, som gir en oversikt over og forteller historien om Akerselvas nåværende 49 bruer. Den første kjente brua over elva er beskrevet i Kong Sverres saga og hadde navnet Aggers bru på 1200-tallet. Bruer som er oppkalt etter kjente personer er viet spesiell oppmerksomhet. Boka inneholder en oversikt over de viktigste fossene, damanleggene og fabrikkene som fikk kraft fra Akerselva. I et eget kapittel er historiene til noen av de gamle bruene som er revet beskrevet. Boken inneholder 150 bilder og illustrasjoner. Bildene er en blanding av nye fotografier og gamle historiske fotografier.

Boka er utgitt på eget forlag og layoutarbeidet/trykking er finansiert av forfatteren.

Boka selges av forfatteren for kr. 250 + eventuell brevporto.

Henvendelse: ksterten@getmail.no eller mobil 91375868

Lilleborg bru
Rull til toppen