Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Kuba bru

Foto: Bjørn Henry Syversen

Kuba bru er ei gangbru som ligger på området som kalles Kuba og bruas navn er offisielt. Brua som lå her tidligere ble bygget i 1949 som arbeidsbru for ansatte i Oslo Lysverker. Den ble i 1995 erstattet av dagens bru som er ei hengeverksbru i tre med en lengde på 17 meter. Brua ble bygget i ett stykke og heist på plass på sine fundamenter. Den eies av Bymiljøetaten Park. 

Det verserer flere mulige forklaringer på hvorfor området her heter Kuba. Den mest sannsynlige er at det lå et vertshus her som het Kudskebakken. Vertshuset er inntegnet på et kart fra 1778. KudskeBakken er trolig senere blitt forenklet til Kuba. 

Til Akerselvafestivalen i 1990 ble laget et eget fat til festivalen som ble produsert av Porsgrunds Porsenlænsfabrik. Bildet på fatet er en tegning av den gamle trebrua som lå på samme sted som dagens bru. 

Hver uke presenterer vi ei av bruene over Akerselva. Tekstene og bildene er hentet fra boka «Akerselvas bruer og fosser», utarbeidet av Kjell Egil Sterten. Dette er presentasjon nummer 38.

promotering

Boka «Akerselvas bruer og fosser» er en bildebok på 136 sider, som gir en oversikt over og forteller historien om Akerselvas nåværende 49 bruer. Den første kjente brua over elva er beskrevet i Kong Sverres saga og hadde navnet Aggers bru på 1200-tallet. Bruer som er oppkalt etter kjente personer er viet spesiell oppmerksomhet. Boka inneholder en oversikt over de viktigste fossene, damanleggene og fabrikkene som fikk kraft fra Akerselva. I et eget kapittel er historiene til noen av de gamle bruene som er revet beskrevet. Boken inneholder 150 bilder og illustrasjoner. Bildene er en blanding av nye fotografier og gamle historiske fotografier.

Boka er utgitt på eget forlag og layoutarbeidet/trykking er finansiert av forfatteren.

Boka selges av forfatteren for kr. 250 + eventuell brevporto.

Henvendelse: ksterten@getmail.no eller mobil 913 75 868

Kuba bru
Rull til toppen