Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Kristoffer Aamots bru

20-kristoffer-aamots-bru
Foto: Bjørn Henry Syversen

Kristoffer Aamots bru er ei stor kjørebru, laget av betongelementer som er kledd med rød teglstein og med smijerns rekkverk. Brua ble bygget i 2003 og danner forbindelse mellom Sagene og Storo. Under brua på begge sider av elva er det laget underganger for syklister og fotgjengere og inngår i turstiene langs elva. Brua ligger like ved området som fra gammelt av heter Badebakken, fordi kulper i elva ble benyttet til bading. Bruas eier er Bymiljøetaten Vei.

Navnet på brua er offisielt og er oppkalt etter Kristoffer Aamot (1889-1955). Han var en kjent politiker i Oslo som medlem av bystyret og formannskapet, samt viseordfører. Han er likevel mest kjent som direktør for Oslo Kinematografer gjennom om lag 20 år. Etter fengslingen på Grini under den andre verdenskrig, tok Aamot initiativ til de dokumentariske Oslofilmene. De besto av om lag 180 kortfilmer, hvorav han regisserte tre filmer selv. Veien over brua heter Kristoffer Aamots gate.

Hver uke presenterer vi ei av bruene over Akerselva. Tekstene og bildene er hentet fra boka «Akerselvas bruer og fosser», utarbeidet av Kjell Egil Sterten. Dette er presentasjon nummer 20.

promotering

Boka «Akerselvas bruer og fosser» er en bildebok på 136 sider, som gir en oversikt over og forteller historien om Akerselvas nåværende 49 bruer. Den første kjente brua over elva er beskrevet i Kong Sverres saga og hadde navnet Aggers bru på 1200-tallet. Bruer som er oppkalt etter kjente personer er viet spesiell oppmerksomhet. Boka inneholder en oversikt over de viktigste fossene, damanleggene og fabrikkene som fikk kraft fra Akerselva. I et eget kapittel er historiene til noen av de gamle bruene som er revet beskrevet. Boken inneholder 150 bilder og illustrasjoner. Bildene er en blanding av nye fotografier og gamle historiske fotografier.

Boka er utgitt på eget forlag og layoutarbeidet/trykking er finansiert av forfatteren.

Boka selges av forfatteren for kr. 250 + eventuell brevporto.

Henvendelse: ksterten@getmail.no eller mobil 91375868

Publisert 16. desember 2016

Kristoffer Aamots bru
Rull til toppen