Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Kjelsåsveibrua

6 Kjelsåsveibrua

Etter Nedre Brekke bru svinger elva 90 grader og renner under Kjelsåsveibrua. Brua er ei bred kjørebru i Kjelsåsveien som danner forbindelse mellom Kjelsås og Brekke. Den er bygget av betongelementer som er fundamentert til fjell og har tre brospenn. Brua har en lengde på 43 meter og ble ferdigstilt i 1984/85. Over brua er det to kjørefelt og fortau for fotgjengere og syklister på den ene siden. Brua eies av Bymiljøetaten Vei. 

Stedsnavnet Kjelsås kommer antagelig av mannsnavnet Kjell eller Kjetil og ås (aas). En liten blindvei som ligger på Kjelsås fikk i 1920 navnet Kjetils vei.

Hver uke presenterer vi ei av bruene over Akerselva. Tekstene og bildene er hentet fra boka «Akerselvas bruer og fosser», utarbeidet av Kjell Egil Sterten. Boka vil foreligge i salg i løpet av høsten 2016. Dette er presentasjon nummer seks.

Tekst: Kjell Egil Sterten
Foto: Bjørn Henry Syversen

Publisert 13. september 2016

 

 

Kjelsåsveibrua
Rull til toppen