Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

KHiO-brua

Foto: Bjørn Henry Syversen

Etter den store Øvre foss renner elva ned mot området som kalles Kuba. Her er det bygget ei gangbru fra Kuba over til Seilduksfabrikkens gamle lokaler som i dag huser Kunsthøgskolen i Oslo. KHiO-brua er bygget i en buet form av stålprofiler med rekkverk av flettet stål. Den ble bygget i 2007 og dagens eier er Bymiljøetaten Park. 

Brua har blitt veldig populær blant unge forelskede par som fester sine hengelåser, med sine navn på, i rekkverket og kaster nøkkelen i elva. Den har derfor fått kallenavnet «kjærlighetsbrua». Denne skikken med å feste hengelåser på bruer er velkjent fra andre byer i Europa, blant annet Paris og Firenze. 

Kunsthøyskolen består dels av de gamle fabrikkbygningene som huset gamle Seilduken og dels av nye bygg. Den gamle bygningsmassen og de nye byggene er bundet sammen av ei bred betongtrapp som er tegnet av arkitekt Torger Wendelbo. Trappa går tvers gjennom området i det den skråner opp fra Akerselvas østre bredd opp til Seilduksgata. 

Kunsthøgskolen i Oslo er Norges største kunsthøgskole med rundt 500 studenter og 180 ansatte. Skolen tilbyr treårig bachelorstudium, toårig masterstudium og årsstudium. Det undervises i billedkunst, kunst og håndverk, design, teater, dans og opera. 

Hver uke presenterer vi ei av bruene over Akerselva. Tekstene og bildene er hentet fra boka «Akerselvas bruer og fosser», utarbeidet av Kjell Egil Sterten. Dette er presentasjon nummer 37.

promotering

Boka «Akerselvas bruer og fosser» er en bildebok på 136 sider, som gir en oversikt over og forteller historien om Akerselvas nåværende 49 bruer. Den første kjente brua over elva er beskrevet i Kong Sverres saga og hadde navnet Aggers bru på 1200-tallet. Bruer som er oppkalt etter kjente personer er viet spesiell oppmerksomhet. Boka inneholder en oversikt over de viktigste fossene, damanleggene og fabrikkene som fikk kraft fra Akerselva. I et eget kapittel er historiene til noen av de gamle bruene som er revet beskrevet. Boken inneholder 150 bilder og illustrasjoner. Bildene er en blanding av nye fotografier og gamle historiske fotografier.

Boka er utgitt på eget forlag og layoutarbeidet/trykking er finansiert av forfatteren.

Boka selges av forfatteren for kr. 250 + eventuell brevporto.

Henvendelse: ksterten@getmail.no eller mobil 913 75 868

KHiO-brua
Rull til toppen