Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Jerusalem bru

Jerusalem bru heter denne flotte gangbrua som ble bygget i 2011 og er eiet av Bymiljøetaten Park. Brua går fra baksiden av Sagene brannstasjon og over til undergangen i Treschows gate. Brua er ei 124 meter lang skråstagbru/hengebru med tre bruspenn og formet i en S-form. Brua henger i to tårn som er 33 meter høye. Den er tegnet av Spor Arkitekter og Ingeniørfirmaet Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen har stått for utførelsen.

Rekkverkene langs brua er av plexiglass og det er montert LED-belysning i rekkverkene. Om natten fremstår brua som en lysende orm på grunn av belysningen. 

Navnet Jerusalem stammer fra en lokal husmannsplass med samme navn, og som på 1700-tallet lå under Lilleborg bruk. Husmannsplassen lå omtrent der hvor Lilleborg fabrikker senere ble etablert. Brua er lite synlig fra østsiden av elva, da turstien svinger til venstre på baksiden av siloene. 

Prosjektet med å bygge denne brua ble i 1999 lansert av Sagene historielag som en del av bydel Sagenes tusenårsprosjekt. Brua inngår som en del av gang- og sykkelveinettet «Grønn rute», en 8 kilometer lang gang- og sykkelrute som skal binde sammen turveiene fra Bestumkilen til Sinsenkrysset.

Hver uke presenterer vi ei av bruene over Akerselva. Tekstene og bildene er hentet fra boka «Akerselvas bruer og fosser», utarbeidet av Kjell Egil Sterten. Dette er presentasjon nummer 25.

promotering

Boka «Akerselvas bruer og fosser» er en bildebok på 136 sider, som gir en oversikt over og forteller historien om Akerselvas nåværende 49 bruer. Den første kjente brua over elva er beskrevet i Kong Sverres saga og hadde navnet Aggers bru på 1200-tallet. Bruer som er oppkalt etter kjente personer er viet spesiell oppmerksomhet. Boka inneholder en oversikt over de viktigste fossene, damanleggene og fabrikkene som fikk kraft fra Akerselva. I et eget kapittel er historiene til noen av de gamle bruene som er revet beskrevet. Boken inneholder 150 bilder og illustrasjoner. Bildene er en blanding av nye fotografier og gamle historiske fotografier.

Boka er utgitt på eget forlag og layoutarbeidet/trykking er finansiert av forfatteren.

Boka selges av forfatteren for kr. 250 + eventuell brevporto.

Henvendelse: ksterten@getmail.no eller mobil 91375868

Jerusalem bru
Rull til toppen