Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Idun bru

22-idun-bru

Idun bru er ei gangbru som ligger like nedenfor Badebakken bru. Navnet er ikke offisielt og kommer av Idun fabrikker som lå på østsiden av elva. Brua ble bygget i 2012 og eier er Bymiljøetaten Park. Den består av stålrammeverk med gangbane av Kebony. Brua er tegnet av 4B Arkitekter. Den ble produsert i «ett stykke» av Sandvik Kaldnes i Vestfold og ble fraktet til Oslo, hvor den ble heist på plass på fundamentene. På brua er det montert LED-belysning levert av Vanpee AS, slik at gangbanen på brua er opplyst i mørket.

Ved siden av Idun bru ligger ei smal bru med et triangelformet tretak. Dette er ei bru som inneholder tekniske installasjoner og rørgater for strømledninger. Denne brua er ikke med i oversikten over Akerselvas bruer hvor kun gang- og kjørebruer er tatt med.

På østsiden av Idun bru lå tidligere Idun fabrikker som ble nedlagt i 2005 da gjærproduksjonen ble flyttet til Sverige. I dag er det bygget nye boligblokker her, men noen av de gamle fabrikkbygningene er bevart og omgjort til boliger. Idun fabrikker het tidligere «De norske Gjær&Spritfabrikker». Smijernsportalen som var inngangen til den gamle fabrikken, er tegnet av arkitekt Henrik Bull, er fredet og står på sin opprinnelige plass.

Hver uke presenterer vi ei av bruene over Akerselva. Tekstene og bildene er hentet fra boka «Akerselvas bruer og fosser», utarbeidet av Kjell Egil Sterten. Dette er presentasjon nummer 22.

promotering

Boka «Akerselvas bruer og fosser» er en bildebok på 136 sider, som gir en oversikt over og forteller historien om Akerselvas nåværende 49 bruer. Den første kjente brua over elva er beskrevet i Kong Sverres saga og hadde navnet Aggers bru på 1200-tallet. Bruer som er oppkalt etter kjente personer er viet spesiell oppmerksomhet. Boka inneholder en oversikt over de viktigste fossene, damanleggene og fabrikkene som fikk kraft fra Akerselva. I et eget kapittel er historiene til noen av de gamle bruene som er revet beskrevet. Boken inneholder 150 bilder og illustrasjoner. Bildene er en blanding av nye fotografier og gamle historiske fotografier.

Boka er utgitt på eget forlag og layoutarbeidet/trykking er finansiert av forfatteren.

Boka selges av forfatteren for kr. 250 + eventuell brevporto.

Henvendelse: ksterten@getmail.no eller mobil 91375868

Publisert 6. januar 2017

Idun bru
Rull til toppen