Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Hausmanns bru

Hausmanns bru er ei spesiell jernbuebru bygget av støpejernsdeler i en fagverkskonstruksjon. Den ble bygget i 1892 med 4 stk toledds jernbuer og har en lengde på 28 meter. Veien over brua heter Hausmanns gate og går over Ankerløkken på østsiden. Hausmanns gate var den lengst rette gaten i denne delen av byen og fungerte som grense mellom Christiania og dens forsteder. 

Navnet er offisielt etter Generalløytnant Fredrik F. Hausmann (1693-1757). Brua ble bygget av Oslo kommunale veivesen og konstruert av Ingeniør P. Schaaning. Hausmann eide et herskapelig landsted som lå på Ankerløkken og som senere ble Prinds Christian Augusts minde. Mangelsgården fra 1698 utgjør den eldste delen av dette anlegget som i dag går under det folkelige navnet «Prindsen». 

Bakgrunnen for byggingen av Hausmanns bru var at Oslo hadde kjøpt inn en dampveivals som var for tung til å kjøre over de andre bruene som gikk over elva. Hausmanns bru ble derfor konstruert og bygget som ei fagverksbru av støpejern for å tåle vekten av store belastninger. 

I 1986 ble brua utvidet til 5 kjørefelt. Utvidelsen ble gjort ved at det ble laget støpejernsdeler ved Rodeløkka Jernstøperi som var nøyaktige kopier av de originale delene fra 1892. Det originale rekkverket fra 1892 ble flyttet og montert på den nye delen av brua. Bymiljøetaten Vei eier brua. 

Hver uke presenterer vi ei av bruene over Akerselva. Tekstene og bildene er hentet fra boka «Akerselvas bruer og fosser», utarbeidet av Kjell Egil Sterten. Dette er presentasjon nummer 45.

promotering

Boka «Akerselvas bruer og fosser» er en bildebok på 136 sider, som gir en oversikt over og forteller historien om Akerselvas nåværende 49 bruer. Den første kjente brua over elva er beskrevet i Kong Sverres saga og hadde navnet Aggers bru på 1200-tallet. Bruer som er oppkalt etter kjente personer er viet spesiell oppmerksomhet. Boka inneholder en oversikt over de viktigste fossene, damanleggene og fabrikkene som fikk kraft fra Akerselva. I et eget kapittel er historiene til noen av de gamle bruene som er revet beskrevet. Boken inneholder 150 bilder og illustrasjoner. Bildene er en blanding av nye fotografier og gamle historiske fotografier.

Boka er utgitt på eget forlag og layoutarbeidet/trykking er finansiert av forfatteren.

Boka selges av forfatteren for kr. 250 + eventuell brevporto.

Henvendelse: ksterten@getmail.no eller mobil 913 75 868

Hausmanns bru
Rull til toppen