Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Gullhaug bru

17-gullhaug-bru

Ut fra kulvertene under Riksbrua renner Akerselva og danner Gullhaugfossen som renner ned under Gullhaug bru. Den første Gullhaug bru ble bygget i 1885 som ei av de eldste bruene over Akerselva. Denne brua var i stålfagverk over 2 spenn med en lengde på 22 meter. Den ble senere ombygd i 1948.

Den brua som står der i dag er bygget i 1991. Dette er ei kjørebru, bjelkebru i betong med en lengde på 22 meter. Navnet er offisielt og kommer fra Guldhaugen bruk som lå på østsiden av elva. Guldhaugen bruk besto av de to gårdene Øvre og Nedre Guldhaug. Brua eies av Avantor Eiendomsforvaltning, men eierskapet vil etter hvert overføres til Oslo kommune ved Bymiljøetaten.

Gullhaug torg ligger på østsiden av elva foran store bygningskomplekser som huser en rekke bedrifter og butikker, blant annet Nydalen senter med den nye T-banestasjonen og hotellet, Radisson Blu Hotel Nydalen.

Hver uke presenterer vi ei av bruene over Akerselva. Tekstene og bildene er hentet fra boka «Akerselvas bruer og fosser», utarbeidet av Kjell Egil Sterten. Dette er presentasjon nummer 17.

promotering

Boka «Akerselvas bruer og fosser» er en bildebok på 136 sider, som gir en oversikt over og forteller historien om Akerselvas nåværende 49 bruer. Den første kjente brua over elva er beskrevet i Kong Sverres saga og hadde navnet Aggers bru på 1200-tallet. Bruer som er oppkalt etter kjente personer er viet spesiell oppmerksomhet. Boka inneholder en oversikt over de viktigste fossene, damanleggene og fabrikkene som fikk kraft fra Akerselva. I et eget kapittel er historiene til noen av de gamle bruene som er revet beskrevet. Boken inneholder 150 bilder og illustrasjoner. Bildene er en blanding av nye fotografier og gamle historiske fotografier.

Boka er utgitt på eget forlag og layoutarbeidet/trykking er finansiert av forfatteren.

Boka selges av forfatteren for kr. 250 + eventuell brevporto.

Henvendelse: ksterten@getmail.no eller mobil 91375868

Publisert 25. november 2016

Gullhaug bru
Rull til toppen