Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Grüner bru

Grüner bru er ei stor og bred kjørebru som går fra Nordre gate i øst og til Møllerveien på vestsiden av elva. Dagens bru er fra 1953. Den er konstruert med en stål-betong ramme og en spennvidde på 20 meter, rekkverket er av jern. Brua er fundamentert med stålpeler til fjell. Brua erstattet ei gammel trebru fra 1866 som hadde navnet Akers bru, og som ble revet i 1951. Brua eies av Bymiljøetaten Vei.

Navnet Grüner bru er offisielt og kommer fra familien Grüner som var eier av Nedre Foss. Myntmester Fredrik Grüner (1628-1674) kjøpte Nedre Foss gård i 1672 og hadde eiendomsretten frem til 1911. Grünerløkka har fått sitt navn fra samme familie. Navnet Grünerløkka forekommer første gang i en uttalelse om bygrenseutvidelsen i 1857.

Brua i dette området er den første som er omtalt i skriftlige kilder, i kong Sverres sagaer. I dette området har det vært mange bruer over elva og mange slag er utkjempet her. Under borgerkrigstiden fra Sigurd Jorsalfars død i 1130 og frem til 1240 var det mange trefninger i dette området. Kong Sverre og Birkebeinerne bekjempet Baglerne i slaget ved Aggers eller Akers bru i 1199. Bruene her har hatt mange navn som Frysju bru, Aggers bru, Møllerbrua, Fossbrua, Glads bru, Nedre Foss bru, og i senere tid Grüner bru.

Ved Nedre Foss har det vært drevet møllevirksomhet i mange hundre år. Mølla her ble første gang omtalt i et brev fra paven til cisterciensermunkene på Hovedøya i 1209.

I dag går gangveien langs Akerselva over Nordre gate, dvs foran brua på østsiden og man må krysse en sterkt trafikkert vei. Det er foreslått å etablere undergang for fotgjengere og syklister under Grüner bru. 

Hver uke presenterer vi ei av bruene over Akerselva. Tekstene og bildene er hentet fra boka «Akerselvas bruer og fosser», utarbeidet av Kjell Egil Sterten. Dette er presentasjon nummer 40.

promotering

Boka «Akerselvas bruer og fosser» er en bildebok på 136 sider, som gir en oversikt over og forteller historien om Akerselvas nåværende 49 bruer. Den første kjente brua over elva er beskrevet i Kong Sverres saga og hadde navnet Aggers bru på 1200-tallet. Bruer som er oppkalt etter kjente personer er viet spesiell oppmerksomhet. Boka inneholder en oversikt over de viktigste fossene, damanleggene og fabrikkene som fikk kraft fra Akerselva. I et eget kapittel er historiene til noen av de gamle bruene som er revet beskrevet. Boken inneholder 150 bilder og illustrasjoner. Bildene er en blanding av nye fotografier og gamle historiske fotografier.

Boka er utgitt på eget forlag og layoutarbeidet/trykking er finansiert av forfatteren.

Boka selges av forfatteren for kr. 250 + eventuell brevporto.

Henvendelse: ksterten@getmail.no eller mobil 913 75 868

Grüner bru
Rull til toppen