Miljøforeningen Akerselvas Venner

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Grønvold foss

Grønvold foss, eller Grønvoldterskelen som den også kalles, regnes som Akerselva øverste foss. Fossen renner ut under Grønvold bru og er ikke en naturlig foss, men oppdemmet. Dette er en bred foss, med en fallhøyde på 2,5 meter. Fossen ga i sin tid kraft til flere fabrikker som var lokalisert på Frysjaområdet, blant annet Mustads fabrikker. Navnet Frysja på dette området kommer av det gamle navnet på selva Akerselva. 

Dammen på oversiden av fossen kalles Grønvolddammen og er en populær badeplass. 

Hver uke framover vil vi presentere en av fossene i Akerselva. Tidligere har vi presentert alle bruene. Tekstene og bildene er hentet fra boka «Akerselvas bruer og fosser», utarbeidet av Kjell Egil Sterten. Dette er presentasjon nummer 54.

promotering

Boka «Akerselvas bruer og fosser» er en bildebok på 136 sider, som gir en oversikt over og forteller historien om Akerselvas nåværende 49 bruer. Den første kjente brua over elva er beskrevet i Kong Sverres saga og hadde navnet Aggers bru på 1200-tallet. Bruer som er oppkalt etter kjente personer er viet spesiell oppmerksomhet. Boka inneholder en oversikt over de viktigste fossene, damanleggene og fabrikkene som fikk kraft fra Akerselva. I et eget kapittel er historiene til noen av de gamle bruene som er revet beskrevet. Boken inneholder 150 bilder og illustrasjoner. Bildene er en blanding av nye fotografier og gamle historiske fotografier.

Boka er utgitt på eget forlag og layoutarbeidet/trykking er finansiert av forfatteren.

Boka selges av forfatteren for kr. 250 + eventuell brevporto.

Henvendelse: ksterten@getmail.no eller mobil 913 75 868

Grønvold foss
Rull til toppen