Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Grandalen bru

8-grandalen-bru

Nedenfor Stilla renner elva nedover mot området som heter Grandalen, der terrenget blir trangere og elva litt villere og går i små stryk, Grandalsstrykene. Brua her heter Grandalen bru og er bygget av stålelementer som hviler på pilarer av betong. Brua eies av Bymiljøetaten Park. Grandalen er det mest uberørte området langs Akerselva og det er liten bebyggelse i dette området. Dette er i kontrast til området nedenfor som heter Nydalen, og som har gjennomgått en rivende utvikling.

Ovenfor brua ligger restene av Nydalsbakken, hoppbakken som hadde «sletta» bygd som ei midlertidig bru over elva. Nydalsrennet ble årlig arrangert her, og i 1921 deltok kronprins Olav i hopprennet. Bakkerekorden var på 53,5 meter satt av Egil Lærum i 1947. Bakken ble revet i 1957 etter lang tids forfall. I dag er det kun rester av tretrappa som førte opp til hoppet som er synlig. Stoppet til Kjelsåsbussen i Maridalsveien heter Skibakken, og det er ingen tilfeldighet.

Hver uke presenterer vi ei av bruene over Akerselva. Tekstene og bildene er hentet fra boka «Akerselvas bruer og fosser», utarbeidet av Kjell Egil Sterten.  Dette er presentasjon nummer åtte. Foto: Bjørn Henry Syversen

promotering

Boka «Akerselvas bruer og fosser» er en bildebok på 136 sider, som gir en oversikt over og forteller historien om Akerselvas nåværende 49 bruer. Den første kjente brua over elva er beskrevet i Kong Sverres saga og hadde navnet Aggers bru på 1200-tallet. Bruer som er oppkalt etter kjente personer er viet spesiell oppmerksomhet. Boka inneholder en oversikt over de viktigste fossene, damanleggene og fabrikkene som fikk kraft fra Akerselva. I et eget kapittel er historiene til noen av de gamle bruene som er revet beskrevet. Boken inneholder 150 bilder og illustrasjoner. Bildene er en blanding av nye fotografier og gamle historiske fotografier.

Boka er utgitt på eget forlag og layoutarbeidet/trykking er finansiert av forfatteren.

Boka selges av forfatteren for kr. 250 + eventuell brevporto.

Henvendelse: ksterten@getmail.no eller mobil 913 75 868

Publisert 23. september 2016

 

Grandalen bru
Rull til toppen