Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Gangbru ved Vøyenbrua

Neste bru er ei gangbru som ligger like inntil Vøyenbrua. Brua er bygget av betongelementer i 1997. Eier av brua er Bymiljøetaten Park. Brua danner gangforbindelse mellom Maridalsveien og Marcus Thranes gate. Vøienvolden gård i Maridalsveien 120 ligger like ved og gården er et av byens eldste bevarte gårdsanlegg. Fortidsminne-foreningen disponerer husene på Vøienvolden gård. 

Vøyen betyr «enga ved vadestedet» eller grunt område. Her er det et grunt område i elva hvor det er mulig å krysse elva ved å vade. 

Hver uke presenterer vi ei av bruene over Akerselva. Tekstene og bildene er hentet fra boka «Akerselvas bruer og fosser», utarbeidet av Kjell Egil Sterten. Dette er presentasjon nummer 30.

promotering

Boka «Akerselvas bruer og fosser» er en bildebok på 136 sider, som gir en oversikt over og forteller historien om Akerselvas nåværende 49 bruer. Den første kjente brua over elva er beskrevet i Kong Sverres saga og hadde navnet Aggers bru på 1200-tallet. Bruer som er oppkalt etter kjente personer er viet spesiell oppmerksomhet. Boka inneholder en oversikt over de viktigste fossene, damanleggene og fabrikkene som fikk kraft fra Akerselva. I et eget kapittel er historiene til noen av de gamle bruene som er revet beskrevet. Boken inneholder 150 bilder og illustrasjoner. Bildene er en blanding av nye fotografier og gamle historiske fotografier.

Boka er utgitt på eget forlag og layoutarbeidet/trykking er finansiert av forfatteren.

Boka selges av forfatteren for kr. 250 + eventuell brevporto.

Henvendelse: ksterten@getmail.no eller mobil 913 75 868

Gangbru ved Vøyenbrua
Rull til toppen