Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Consul Blikstads bru

9-consul-blikstads-bru

Consul Blikstads bru er ei kjørebru i Gjerdrums vei like nedenfor Nydalsdammen. Brua er bygget i betongelementer og ble ferdigstilt i 1967. Brua som ligger ved inngangen til det store industriområdet Nydalens Compagnie, er i privat eie. Bedriften var en stor tekstilfabrikk som besto av rekke bygninger langs Akerselva. Nydalens Compagnie var livsverket til Adam Hiorth (1816-1871) og var et industrieventyr som varte fra midten av 1800-tallet og i cirka 100 år. Navnet på dette området som i dag heter Nydalen var tidligere Nygårdsdalen, og før dette Ellendalen.

Brua er etter oppkalt konsul Eduardo Blikstad (1888-1967). Han ble født i Spania og var spansk konsul i Norge. I tillegg til å være konsul i Norge var han også direktør og fabrikkbestyrer for Nydalens Compagnie fra 1914 til 1944. Han hadde en rekke tillitsverv i flere organisasjoner, blant annet Norges Industriforbund og Norske Tekstilfabrikkers Hovedforening.

Hver uke presenterer vi ei av bruene over Akerselva. Tekstene og bildene er hentet fra boka «Akerselvas bruer og fosser», utarbeidet av Kjell Egil Sterten. Dette er presentasjon nummer ni. Foto: Bjørn Henry Syversen.

promotering

Boka «Akerselvas bruer og fosser» er en bildebok på 136 sider, som gir en oversikt over og forteller historien om Akerselvas nåværende 49 bruer. Den første kjente brua over elva er beskrevet i Kong Sverres saga og hadde navnet Aggers bru på 1200-tallet. Bruer som er oppkalt etter kjente personer er viet spesiell oppmerksomhet. Boka inneholder en oversikt over de viktigste fossene, damanleggene og fabrikkene som fikk kraft fra Akerselva. I et eget kapittel er historiene til noen av de gamle bruene som er revet beskrevet. Boken inneholder 150 bilder og illustrasjoner. Bildene er en blanding av nye fotografier og gamle historiske fotografier.

Boka er utgitt på eget forlag og layoutarbeidet/trykking er finansiert av forfatteren.

Boka selges av forfatteren for kr. 250 + eventuell brevporto.

Henvendelse: ksterten@getmail.no eller mobil 91375868

Publisert 30. september 2016

 

 

 

 

 

Consul Blikstads bru
Rull til toppen