Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Bruksveibrua

15-bruksveibrua

Den neste brua heter Bruksveibrua. Navnet er offisielt og kommer av Nydalens Bruk, et bruk som lå på østsiden av elva. Brua er av stålbetongbjelker med brodekke av armert betong med en lengde på 37 meter. Den ble bygget i 1937. Brua er regulert til gangbru ved at det satt ned store steiner for å forhindre biltrafikk inn til området. Brua er eiet av Avantor Eiendomsforvaltning.

Veien som går på østsiden heter Nydalen Bruksvei. Det eneste veinummer som eksisterer i denne veien er nummer 16, som huser Nydalens Energisentral. Det er bygget mange nye bygninger på dette området, men en del av den gamle bygningsmassen er også bevart.

Hver uke presenterer vi ei av bruene over Akerselva. Tekstene og bildene er hentet fra boka «Akerselvas bruer og fosser», utarbeidet av Kjell Egil Sterten. Dette er presentasjon nummer 15.

Tekst: Kjell Eigil Sterten
Foto: Bjørn Henry Syversen

promotering

Boka «Akerselvas bruer og fosser» er en bildebok på 136 sider, som gir en oversikt over og forteller historien om Akerselvas nåværende 49 bruer. Den første kjente brua over elva er beskrevet i Kong Sverres saga og hadde navnet Aggers bru på 1200-tallet. Bruer som er oppkalt etter kjente personer er viet spesiell oppmerksomhet. Boka inneholder en oversikt over de viktigste fossene, damanleggene og fabrikkene som fikk kraft fra Akerselva. I et eget kapittel er historiene til noen av de gamle bruene som er revet beskrevet. Boken inneholder 150 bilder og illustrasjoner. Bildene er en blanding av nye fotografier og gamle historiske fotografier.

Boka er utgitt på eget forlag og layoutarbeidet/trykking er finansiert av forfatteren.

Boka selges av forfatteren for kr. 250 + eventuell brevporto.

Henvendelse: ksterten@getmail.no eller mobil 91375868

Publisert 11. november 2016

Bruksveibrua
Rull til toppen