Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Brua ved Blå

Den neste brua kalles Brua ved Blå og er en gangbru som forbinder Brenneriveien og Nedre gate. Dette er ei lita trebru med rekkverk av smijern som er i privat eie. Navnet er ikke offisielt, men kommer fra kulturhuset og jazzklubben Blå som ligger i et gammelt industribygg på vestsiden av elva. Navnet Blå kommer antagelig fra navnet på den tidligere tekstilfabrikken Indigo som lå på østsiden der elva svinger 90 grader.  

Om sommeren er det uteservering her helt nede ved bredden av elva. På selve brua og i lokalene på vestsiden arrangeres det hver søndag et marked, hovedsakelig med klær og brukskunst. 

Under storflommen i 2000 var det store oversvømmelser i området. Det ble lagt ut sandsekker, og pumper ble benyttet for å begrense skadene. Det nederste bildet viser situasjonen i elva ved svingen like nedenfor Brua ved Blå. Lokalene til høyre er de gamle fabrikklokalene til tekstil- og fargefabrikken Indigo. Gangveiene som går langs det gamle fabrikklokalet ble fullstendig oversvømt. 

Hver uke presenterer vi ei av bruene over Akerselva. Tekstene og bildene er hentet fra boka «Akerselvas bruer og fosser», utarbeidet av Kjell Egil Sterten. Dette er presentasjon nummer 41.

promotering

Boka «Akerselvas bruer og fosser» er en bildebok på 136 sider, som gir en oversikt over og forteller historien om Akerselvas nåværende 49 bruer. Den første kjente brua over elva er beskrevet i Kong Sverres saga og hadde navnet Aggers bru på 1200-tallet. Bruer som er oppkalt etter kjente personer er viet spesiell oppmerksomhet. Boka inneholder en oversikt over de viktigste fossene, damanleggene og fabrikkene som fikk kraft fra Akerselva. I et eget kapittel er historiene til noen av de gamle bruene som er revet beskrevet. Boken inneholder 150 bilder og illustrasjoner. Bildene er en blanding av nye fotografier og gamle historiske fotografier.

Boka er utgitt på eget forlag og layoutarbeidet/trykking er finansiert av forfatteren.

Boka selges av forfatteren for kr. 250 + eventuell brevporto.

Henvendelse: ksterten@getmail.no eller mobil 913 75 868

Brua ved Blå
Rull til toppen