Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Brekkefossen

Under Øvre Brekke bru faller den store Brekkefossen, eller Brekkefallet. Dette er en naturlig foss som senere er oppdemmet. Akerselva danner denne store dammen før elva stuper utfor som en foss. Fossen har en fallhøyde på 6 meter og ga tidligere kraft til flere sagbruk som lå på østsiden av elva. Husene til kraftstasjonen som produserte kraft til sagbrukene er bevart.  

Brekkedammen eller Kjelsåsdammen var tidligere oppsamlingsplass for tømmeret som ble fløtet gjennom elvene i Nordmarka og Maridalsvannet og ut i Akerselva. Det gikk tidligere en tømmerrampe fra Brekkedammen og opp til sagbrukene. Det ble ikke fløtet tømmer i Akerselva nedenfor Brekkefossen, fordi elva nedenfor dette området renner gjennom flate og grunne områder. 

Hver uke presenterer vi en av fossene over Akerselva. Tidligere har vi presentert alle bruene. Tekstene og bildene er hentet fra boka «Akerselvas bruer og fosser», utarbeidet av Kjell Egil Sterten. Dette er presentasjon nummer 55.

promotering

Boka «Akerselvas bruer og fosser» er en bildebok på 136 sider, som gir en oversikt over og forteller historien om Akerselvas nåværende 49 bruer. Den første kjente brua over elva er beskrevet i Kong Sverres saga og hadde navnet Aggers bru på 1200-tallet. Bruer som er oppkalt etter kjente personer er viet spesiell oppmerksomhet. Boka inneholder en oversikt over de viktigste fossene, damanleggene og fabrikkene som fikk kraft fra Akerselva. I et eget kapittel er historiene til noen av de gamle bruene som er revet beskrevet. Boken inneholder 150 bilder og illustrasjoner. Bildene er en blanding av nye fotografier og gamle historiske fotografier.

Boka er utgitt på eget forlag og layoutarbeidet/trykking er finansiert av forfatteren.

Boka selges av forfatteren for kr. 250 + eventuell brevporto.

Henvendelse: ksterten@getmail.no eller mobil 913 75 868

Brekkefossen
Rull til toppen