Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Beyerbrua

Foto: Bjørn Henry Syversen

Den første brua som ble bygget i dette området ble bygget i 1671. Brua fikk sitt offisielle navn, Beyerbrua, etter skredderen Anders Beyer som var eier av brua. Dette var ei gangbru mellom nåværende Sagveien og Sandakerveien/Biermanns gate. Den ble senere ombygget til kjørebru i 1837. Etter en brann ble brua bygget på nytt i 1974. I 1985 ble den restaurert og fikk tilbake til sitt opprinnelige utseende fra 1837 og ble omregulert til gangbru. Brua er ei bjelkebru av tre og jern med doblede dragere og med rekkverk av smijern. Den har en lengde på 25 meter og hviler på jernsøyler som er fundamentert i fjell. Bymiljøetaten Park er eier av brua. 

På østsiden av elva ligger Hønse-Lovisas hus, som i dag er bydelshus og kulturkafé. Hønse-Lovisa er en oppdiktet person i Oskar Braatens fortellinger. Navnet Hønse-Lovisas hus benyttes, selv om denne personen aldri bodd i huset. Huset er fra tidlig på 1800-tallet og ble bygget som bolig for sagmesteren som hadde ansvar for sagene som var etablert i området ved Nedre Vøyen foss. Dammen ovenfor brua heter Graah dam og fossen som faller ned under brua er Nedre Vøyen foss. 

På samme side står skulpturen «De fire fabrikkjentene», laget i 1986 av Ellen Jacobsen (f. 1945). Over «fabrikkjentenes bru» gikk hver morgen og kveld en strøm av jenter til og fra de store tekstilfabrikkene Hjula veveri og Graah spinneri.

Like ved skulpturen står det en byste til minne om Oskar Braaten (1881-1939). Forfatteren som skildret arbeidermiljøet i Kristiania i sin samtid gjennom sine romaner og skuespill. Han er spesielt kjent for komedien Den store barnedåpen og skuespillet Ungen. Skulpturen er en gave til Oslo fra Morgenposten.

Hver uke presenterer vi ei av bruene over Akerselva. Tekstene og bildene er hentet fra boka «Akerselvas bruer og fosser», utarbeidet av Kjell Egil Sterten. Dette er presentasjon nummer 32.

promotering

Boka «Akerselvas bruer og fosser» er en bildebok på 136 sider, som gir en oversikt over og forteller historien om Akerselvas nåværende 49 bruer. Den første kjente brua over elva er beskrevet i Kong Sverres saga og hadde navnet Aggers bru på 1200-tallet. Bruer som er oppkalt etter kjente personer er viet spesiell oppmerksomhet. Boka inneholder en oversikt over de viktigste fossene, damanleggene og fabrikkene som fikk kraft fra Akerselva. I et eget kapittel er historiene til noen av de gamle bruene som er revet beskrevet. Boken inneholder 150 bilder og illustrasjoner. Bildene er en blanding av nye fotografier og gamle historiske fotografier.

Boka er utgitt på eget forlag og layoutarbeidet/trykking er finansiert av forfatteren.

Boka selges av forfatteren for kr. 250 + eventuell brevporto.

Henvendelse: ksterten@getmail.no eller mobil 913 75 868

Beyerbrua
Rull til toppen