Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Bentsebrua

Foto: Kjell Egil Sterten

Bentsebrua er ei kjørebru som forbinder Sagene og Torshov. Brua ble bygget i 1898/99, men er senere ombygd flere ganger. Dagens bru er 30 meter lang, konstruert av 2 parallellfagverk av jern. Underbygning av murte landkar som er fundamentert på fjell. Eier av brua er Bymiljøetaten Vei. 

Brua ble senere reparert i 1972. Tidligere var brua også trikkebru med doble trikkespor for sporveisrute nummer 3 «Sagene Ring». Over brua går Bentsebrugata som fikk sitt navn vedtatt i bystyret i 1901. En gangbru i tre som gikk på skrå under Bentsebrua ble revet i 1962. 

Bentsebrua og Bentsebrugata er begge er oppkalt etter Ole Bentsen (1653-1734) som var kvernbrukseier. Han drev Bentse Brug som produserte papir. I ettertiden huskes han fremfor alt som papirindustriens far i Norge. I 1686 fikk Bentsen kongens privilegium til å opprette en papirmølle ved Akerselva. Bentsen mente at han kunne dekke hele forbruket av papir i Norge og fikk derfor av kongen enerett til å produsere papir i Norge for en periode på 15 år. 

Hver uke presenterer vi ei av bruene over Akerselva. Tekstene og bildene er hentet fra boka «Akerselvas bruer og fosser», utarbeidet av Kjell Egil Sterten. Dette er presentasjon nummer 27.

promotering

Boka «Akerselvas bruer og fosser» er en bildebok på 136 sider, som gir en oversikt over og forteller historien om Akerselvas nåværende 49 bruer. Den første kjente brua over elva er beskrevet i Kong Sverres saga og hadde navnet Aggers bru på 1200-tallet. Bruer som er oppkalt etter kjente personer er viet spesiell oppmerksomhet. Boka inneholder en oversikt over de viktigste fossene, damanleggene og fabrikkene som fikk kraft fra Akerselva. I et eget kapittel er historiene til noen av de gamle bruene som er revet beskrevet. Boken inneholder 150 bilder og illustrasjoner. Bildene er en blanding av nye fotografier og gamle historiske fotografier.

Boka er utgitt på eget forlag og layoutarbeidet/trykking er finansiert av forfatteren.

Boka selges av forfatteren for kr. 250 + eventuell brevporto.

Henvendelse: ksterten@getmail.no eller mobil 91375868

Bentsebrua
Rull til toppen