Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Badebakken bru

21-badebakken-bru

Badebakken bru er ei gangbru av tre med rekkverk av tre. Brua ble bygget i 1970, og senere ombygd i 1997. Den eies av Bymiljøetaten Park. Navnet Badebakken kommer av en oppdemmet sjø i elva som ble kalt Håkonsjøen og som ble mye brukt til bading. Badebakken bru fikk sitt offisielle navn i 1948.

Denne sjøen eller dammen brukte folk til bading. Den den ble også brukt til bading av hester som arbeidet med hesteskyss ved Idun fabrikker. Området ble derfor ofte kalt badestilla og hestestilla.

I dette området er det i dag bygget flere store boligblokker opp mot Bjølsen på vestsiden av elven, og disse har adresse Badebakken, og busstoppet til Kjelsåsbussen heter Badebakken.

Hver uke presenterer vi ei av bruene over Akerselva. Tekstene og bildene er hentet fra boka «Akerselvas bruer og fosser», utarbeidet av Kjell Egil Sterten. Dette er presentasjon nummer 21.

promotering

Boka «Akerselvas bruer og fosser» er en bildebok på 136 sider, som gir en oversikt over og forteller historien om Akerselvas nåværende 49 bruer. Den første kjente brua over elva er beskrevet i Kong Sverres saga og hadde navnet Aggers bru på 1200-tallet. Bruer som er oppkalt etter kjente personer er viet spesiell oppmerksomhet. Boka inneholder en oversikt over de viktigste fossene, damanleggene og fabrikkene som fikk kraft fra Akerselva. I et eget kapittel er historiene til noen av de gamle bruene som er revet beskrevet. Boken inneholder 150 bilder og illustrasjoner. Bildene er en blanding av nye fotografier og gamle historiske fotografier.

Boka er utgitt på eget forlag og layoutarbeidet/trykking er finansiert av forfatteren.

Boka selges av forfatteren for kr. 250 + eventuell brevporto.

Henvendelse: ksterten@getmail.no eller mobil 91375868

Publisert 23. desember 2016.

Badebakken bru
Rull til toppen