Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Anne Holsens bru

Foto: Wikipedia

Anne Holsens bru er ei gangbru på området som kalles Vulkan. Den ble bygget i 2011 som en av de siste bruene over Akerselva. Brua har vært sentral i forbindelse med etableringen av området Vulkan og Mathallen. Dette er ei stålbru med en lengde på 27 meter, med tredekke og rekkverk i stål. Brua er tegnet av LPO arkitekter, og byggherre var Vulkan Eiendom AS som også eier brua. 

Brua ble tidligere kalt Vulkan bru, men fikk senere sitt offisielle navn, Anne Holsens bru. Anne Holsens (1856-1913) var lærer og kvinnesaksforkjemper. Sammen med blant annet Gina Krog og Anna Rogstad var hun med og stiftet Kvindestemmeretsforeningen (KSF) i 1885. Valget av navnet på brua er en del av Oslo kommunes policy om å navnesette bruer og veier etter kjente kvinneskikkelser. 

Området her kalles Vulkan etter navnet på det gamle jernstøperiet som lå her. Navnet Vulkan er lånt fra Romersk mytologi: ildens, smia og håndverkets gud. Ett av hovedproduktene til Vulkan jernstøperi var støpejernsdeler til bruer.

På vestsiden av brua er Mathallen etablert i den gamle fabrikkbygningen til Vulkan Jernstøperi fra 1908. Det er bygget mange store og nye bygg i dette området i regi av Vulkan Eiendom AS. Byggene huser en rekke firmaer, butikker, restauranter og et stort garasjeanlegg. Bellona har etablert seg i en av byggene her. 

Nedre Foss gård som er ligger på østsiden av elva er Grünerløkkas eldste bygning fra 1802. Gården huser i dag flere restauranter og var renovert for 50 millioner ved åpningen i 2015. Nedre Foss gård fikk omfattende skader etter en brann i desember 2015, men restaureringen av bygningene er nå godt i gang. 

Foran Nedre Foss gård bygges det nå et stort parkanlegg langs elva som skal være ferdigstilt sommeren 2017. På nordsiden av gården bygges et stort amfi med trapper av granittblokker. Parkanlegget foran gården har ei bred trapp i en skråning ned mot elva og det er planlagt å lage et badeanlegg som en del av parkanlegget.

Hver uke presenterer vi ei av bruene over Akerselva. Tekstene og bildene er hentet fra boka «Akerselvas bruer og fosser», utarbeidet av Kjell Egil Sterten. Dette er presentasjon nummer 39.

promotering

Boka «Akerselvas bruer og fosser» er en bildebok på 136 sider, som gir en oversikt over og forteller historien om Akerselvas nåværende 49 bruer. Den første kjente brua over elva er beskrevet i Kong Sverres saga og hadde navnet Aggers bru på 1200-tallet. Bruer som er oppkalt etter kjente personer er viet spesiell oppmerksomhet. Boka inneholder en oversikt over de viktigste fossene, damanleggene og fabrikkene som fikk kraft fra Akerselva. I et eget kapittel er historiene til noen av de gamle bruene som er revet beskrevet. Boken inneholder 150 bilder og illustrasjoner. Bildene er en blanding av nye fotografier og gamle historiske fotografier.

Boka er utgitt på eget forlag og layoutarbeidet/trykking er finansiert av forfatteren.

Boka selges av forfatteren for kr. 250 + eventuell brevporto.

Henvendelse: ksterten@getmail.no eller mobil 913 75 868

Anne Holsens bru
Rull til toppen