Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Ankerbrua

Ankerbrua er ei av de største og flotteste bruene over Akerselva og ble bygget i 1926. Brua ble bygget som erstatning for ei gammel trebru fra 1876. Trebrua var dårlig fundamentert på grunn av leirgrunnen i området. Ankerbrua er ei bred kjørebru, hvelvbru av armert betong dekket med Drammensgranitt fra Røyken. Brua har en lengde på 62 meter og har tre store hvelv, det midterste til elveløpet og de ytterste for gang- og sykkelveier. Midthvelvet er fundamentert på fast fjell. Veggene i hvelvene har et uregelmessig mønster og røff overflate. Denne typen forblending av uregelmessige steinblokker kalles Ålesundsmur og tilhører Jugendstilen. Brukarene er formet som borgtårn med skyteskår og Oslos byvåpen sees midt på begge sider av brua. 

Ankerbrua er tegnet av arkitekt Oscar Hoff (1875-1942) i samarbeide med professor Frithjof William Rode (f. 1896). Hoff tegnet også Sannerbrua. Rode ble i 1942 byarkitekt i Oslo. 

Navnet på Ankerbrua er offisielt og kommer av Ankerløkka, et område som ligger på vestsiden av brua og som var eid av familien Anker fra 1700-tallet. Christian Anker var eier av Ankerløkka og var en av Christianias rikeste handelsmenn. Ankerløkken kirkegård var en gravlund som lå her mellom 1833 og 1866. Kirkegården ble anlagt i forbindelse med koleraepidemien i 1833. Jakob kirke ligger på en del av det gamle kirkegårdsområdet. 

Ankerbrua er hovedinnfartsåren mellom sentrum og Grünerløkka og forbinder Torggata med Søndre gate/Markveien. Bruas eier er Bymiljøetaten Vei. 

På brua ble det i 1937 montert 4 skulpturer utført av Dyre Vaa. Skulpturene er i bronse og har motiver fra folkeeventyrene: Peer Gynt, Veslefrikk med fela, Kari trestakk og Kvitebjørn Kong Valemon. Brua omtales derfor ofte som «Eventyrbrua». 

Hver uke presenterer vi ei av bruene over Akerselva. Tekstene og bildene er hentet fra boka «Akerselvas bruer og fosser», utarbeidet av Kjell Egil Sterten. Dette er presentasjon nummer 43.

promotering

Boka «Akerselvas bruer og fosser» er en bildebok på 136 sider, som gir en oversikt over og forteller historien om Akerselvas nåværende 49 bruer. Den første kjente brua over elva er beskrevet i Kong Sverres saga og hadde navnet Aggers bru på 1200-tallet. Bruer som er oppkalt etter kjente personer er viet spesiell oppmerksomhet. Boka inneholder en oversikt over de viktigste fossene, damanleggene og fabrikkene som fikk kraft fra Akerselva. I et eget kapittel er historiene til noen av de gamle bruene som er revet beskrevet. Boken inneholder 150 bilder og illustrasjoner. Bildene er en blanding av nye fotografier og gamle historiske fotografier.

Boka er utgitt på eget forlag og layoutarbeidet/trykking er finansiert av forfatteren.

Boka selges av forfatteren for kr. 250 + eventuell brevporto.

Henvendelse: ksterten@getmail.no eller mobil 913 75 868

Ankerbrua
Rull til toppen