Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Åmot bru

Foto: Bjørn Henry Syversen

Åmot bru var opprinnelig benyttet som gangbru over Drammenselva i Åmodt, der den ble satt opp i 1852. Brua er konstruert av Ingeniør Løytnant Chr. W. Bergh og ble i sin tid ansett som et mesterverk og ingeniørkunst av ypperste klasse. På et postkort fra Åmodt fra om lag 1905 vises den opprinnelige plasseringen av brua over Drammenselva i Åmodt. Brua i Åmodt ble tatt ned og erstattet med ei kjørebru, slik at Oslo kommune fikk overta den gamle gangbrua. Nåværende eier er Bymiljøetaten Park.

Åmot gangbru ble montert over Akerselva i 1958 og er en forkortet utgave av den opprinnelige brua. Brua er ei kjedehengebru av 3 støpte jernkjeder og har en lengde på 54 meter. Gangbanen har plankedekke og underbygningen er landkar i granitt. Åmot bru erstattet ei gammel gangbru av tre som gikk over Seilduksdammen, litt nedenfor dagens bru. Pilarene til den gamle trebrua er fortsatt synlige. 

Den opprinnelige planen med Åmot bru var at brua skulle danne inngangen til og være en slags portal til et nytt Teknisk Museum som var planlagt bygget på vestsiden av elva. Disse planene ble senere endret og Teknisk Museum ble bygget på Kjelsås i 1986.

Brua er et landemerke i Oslo og er mye benyttet av turfolk. Brua er kjent på grunn av en inskripsjon på en støpejernsplate på en av brustolpene, der det står:

   «100 MAND KAN JEG BÆRE, MEN SVIGTER UNDER TAKTFAST MARSCH». 

Advarselen mot taktfast marsjering kom antagelig fordi ei fransk hengebru kollapset i 1850, angivelig fordi en stor militæravdeling marsjerte i takt over brua. 

Hver uke presenterer vi ei av bruene over Akerselva. Tekstene og bildene er hentet fra boka «Akerselvas bruer og fosser», utarbeidet av Kjell Egil Sterten. Dette er presentasjon nummer 36. Her kan du finne de første 35 presentasjonene.

promotering

Boka «Akerselvas bruer og fosser» er en bildebok på 136 sider, som gir en oversikt over og forteller historien om Akerselvas nåværende 49 bruer. Den første kjente brua over elva er beskrevet i Kong Sverres saga og hadde navnet Aggers bru på 1200-tallet. Bruer som er oppkalt etter kjente personer er viet spesiell oppmerksomhet. Boka inneholder en oversikt over de viktigste fossene, damanleggene og fabrikkene som fikk kraft fra Akerselva. I et eget kapittel er historiene til noen av de gamle bruene som er revet beskrevet. Boken inneholder 150 bilder og illustrasjoner. Bildene er en blanding av nye fotografier og gamle historiske fotografier.

Boka er utgitt på eget forlag og layoutarbeidet/trykking er finansiert av forfatteren.

Boka selges av forfatteren for kr. 250 + eventuell brevporto.

Henvendelse: ksterten@getmail.no eller mobil 913 75 868

Åmot bru
Rull til toppen